Každé dítě si zaslouží mít denně teplý oběd

22. 01. 2023
Každé dítě si zaslouží mít denně teplý oběd

Obědy ve školách a školkách. Pro někoho samozřejmost, pro jiné přepych. Rodin, které nemají dostatek financí na úhradu školních obědů, bohužel stále přibývá, úměrně se stoupajícími cenami za obědy. Často tak začínají žádat o příspěvky na obědy. Podle expertů v současné době až 21 procent dětí v České republice významně ohrožuje chudoba.

„Dítě, které na obědy nechodí, bývá automaticky vyčleňováno z kolektivu. Netráví obědové pauzy spolu se svými spolužáky a místo toho sedí někde samo v ústraní, nebo na sebe naopak strhává pozornost nevhodným chováním,“ upozorňuje na důležitost školních obědů Jana Škaloudová, sociální pracovnice Oblastní charity Jičín. „Některé děti mnohdy ani nemají tu možnost dojít si na teplé jídlo domů a přes den tedy skutečně hladoví,“ dodává ještě Škaloudová.

Ale co když jsme v tak zoufalé finanční situaci, že už nám na obědy skutečně nezbývá? Počítáte každou korunu? Už nevíte, na koho se obrátit a jak svou situaci řešit? V České republice naštěstí dnes existuje hned několik způsobů, jak získat pomoc s obědy ve škole.

Kdo má nárok na příspěvek na školní obědy, kde a jak ho získat?

Mnoho škol v České republice využívá některý z celostátních projektů pomáhající dětem se sociálním znevýhodněním s příspěvky na obědy pro děti. Jsou to:

  • Obědy do škol - pro děti od 3 do 15 let organizované ministerstvem práce a sociálních věcí, jejichž rodiče pobírají dávky hmotné nouze. Dále je také nutné, aby škola, kterou vaše dítě navštěvuje, byla do tohoto projektu zapojena. Jedná se o jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč ročně.
  • Obědy pro děti - pro děti základních škol obecně prospěšné organizace Women for Women. Na příspěvek mají nárok i rodiny, které oficiálně nesplňují podmínky hmotné nouze. I zde platí, že pro její získání musí být konkrétní škola vašeho dítěte do tohoto projektu zapojena.

Nevýhody těchto projektů: bohužel se do nich vzhledem k věkovému omezení nebo podmínkám nevejdou všechny děti, jejichž rodiče na zaplacení obědů peníze nemají. Řada škol se také do žádného z uvedených programů neregistrovala.

  • Nezisková organizace - požádat o pomoc charitativní projekt jako je Patron dětí. Více informací o pomoci se školními obědy najdete níže.

„Někdy rodiny skutečně nemají jinou možnost, jak získat finanční prostředky, než se obrátit na neziskovou organizaci, například na Patrona dětí, protože třeba nesplňují podmínky pro poskytnutí příspěvků ze systému pomoci v hmotné nouzi, či škola jejich dítěte do daného projektu není zařazena,“ potvrzuje Tomáš Duška, pracovník sociálního odboru na městském úřadě v Plzni. „Někdy je také důvodem s žádostmi spojená složitější administrativa nebo fakt, že konkrétní obědový projekt není určen pro mateřské a střední školy,” doplňuje Svatava Poulson, provozní ředitelka projektu Patron dětí.

Jedním z cílů Patrona dětí je nenechat ani jedno dítě bez oběda

Patron dětí je charitativní projekt, který poskytuje pomoc zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám z celé České republiky. Konkrétně o příspěvky na obědy si u Patrona dětí mohou požádat rodiče jak dětí ve školce, tak i těch na základních a středních školách. Ani pobírání hmotné nouze není podmínkou. Požádat si o pomoc je jednoduché, a to i proto, že se tento projekt zaměřuje na přímou pomoc dětem a jejich rodinám. Žádost tedy nepodávají školy, ale s podporou svých Patronů přímo rodiče či osoby, které mají z rozhodnutí soudu dítě svěřené do péče. Patronem se může stát například učitel, sociální pedagog, pracovník OSPOD, neziskové organizace či rodinný známý, který dítě a rodinu dobře zná.

Neostýchejte se požádat o pomoc, jestliže si nemůžete svému dítěti dovolit zaplatit obědy

Co budete potřebovat k vyplnění takové žádosti podrobněji popisuje Svatava Poulson: „Z žádosti se potřebujeme dozvědět příběh vašeho dítěte i celé rodiny, ve kterém popravdě vylíčíte, s jakými problémy se potýkáte a proč potřebujete pomoc. V případě obědů do škol budeme také potřebovat kontakt na hospodářku, vedoucí školní jídelny či někoho, s kým budeme ve škole vyřizovat úhradu obědů pro vaše dítě. Vyplnit žádost netrvá déle než půl hodinky.”

U Patrona dětí si o pomoc můžete požádat na každé své dítě celkem až 4x ročně, a to kdykoliv v průběhu kalendářního roku. Tuto možnost můžete využít nejen pro úhradu obědů, ale také zájmových kroužků, táborů, školních pomůcek, dioptrických brýlí, rovnátek a řady dalších zdravotních služeb nebo pomůcek. Rozhodnutí už je na vás.

Příběh dítěte, které potřebuje pomoc, může být anonymní

Požádat o pomoc by tedy mělo být skutečně jednoduché. Někteří rodiče se ale za to, že nemohou dětem zaplatit obědy ve škole, svým způsobem stydí. „Člověk nikdy neví, co ho potká. Dnes se do svízelné situace může dostat snadno a rychle každý. Rodiče, kterým není příjemné si říkat o pomoc, chápu. Není ale čeho se bát,“ vzkazuje rodičům Svatava Poulson, která je kromě provozní ředitelky také maminkou dvou dětí. Příběh dítěte je možné na www.patrondeti.cz zveřejnit i zcela anonymně.

Odhoďte proto všechen stud či rozpaky a pokud potřebujete pomoc, nebojte se si o ni říct. Ať už je to úhrada obědů, či jiných potřeb. Myslete na své milované děti, které pak budou mít zajištěnou pravidelnou stravu, budou se moct zapojit do mimoškolních aktivit, nebo třeba jet s kamarády na tábor a prožívat spoustu dalších krásných momentů, které k hezkému dětství prostě patří.

Potřebujete také pomoci?

Chci pomoci svému dítěti

Jsem zákonný zástupce dítěte, tedy jeho rodič nebo pěstoun, a chci pro něj požádat o dar.

Chci pomoci dítěti, které znám

Znám rodinu, jejíž dítě potřebuje pomoc. Chci se stát Patronem příběhu a potvrdím jeho důvěryhodnost.

Sdílejte článek s přáteli

Nepřehlédněte

Kvůli leukémii strávil Vašík téměř tři roky dětství uvězněný v nemocnici

Kvůli leukémii strávil Vašík téměř tři roky dětství uvězněný v nemocnici

„Vašík byl už od narození v určitých věcech jiný,“ začíná své vyprávění tatínek desetiletého chlapce. „Dlouho vůbec nemluvil, nereagoval na oslovení, s hračkami si hrál jinak než ostatní děti,“ pokračuje tatínek. Vašíkovi nakonec byla potvrzena porucha autistického spektra spojená se středně těžkou až těžkou mentální retardací.