Jak můžu pomoci?

Velmi pomůžete už tím, že budete příběhy dětí sdílet s přáteli na sociálních sítích i mimo ně. Čím více lidí se o projektu PATRON dětí dozví, tím většímu počtu dětí můžeme společně pomoct.
Patronem se totiž může stát kdokoliv, určitě i vy. A to rovnou dvěma způsoby.

1. Přispějete

Vyberte si příběh, který vás oslovil, a pomozte dítěti z příběhu libovolným příspěvkem (100 Kč a více). Zkuste to. Ten pocit je k nezaplacení.

Chci přispět

2. Přihlásíte příběh

 1. Jste zákonným zástupcem dítěte, jehož příběh chcete do projektu přihlásit? Před zveřejněním příběhu budeme potřebovat doporučení od patrona – člověka, který vás a vaši rodinu zná a zaručí se tak za pravost a důvěryhodnost vašeho příběhu.
  Pokud nejste zákonným zástupcem dítěte, svůj záměr s ním nejprve zkonzultujte. Bez jeho souhlasu by to nešlo. Při přihlašování příběhu budeme potřebovat znát i jeho jméno a kontakt, abychom s ním mohli dořešit následné kroky. 

 2. Seznamte nás s příběhem dítěte a navrhněte vhodný způsob konkrétní pomoci. Dar musí vždy spadat do jedné ze 4 kategorií:
  sportovní a vzdělávací pomůcky pro dítě,
  zájmové a vzdělávací aktivity,
  zdravotní pomoc nebo
  pomoc rodině s dětmi v nouzi.
  Jako patron můžete obsah příběhu i výběr vhodného daru konzultovat se zákonným zástupcem dítěte.

 3. Budeme rádi, když nám napíšete něco málo o sobě. U patrona oceníme jméno, zaměstnání a pár vět o tom, jak se znáte s rodinou dítěte z příběhu. Všechny informace použijeme pouze ve spojení s příběhem. Cílem je posílit důvěryhodnost a oslovit tak co nejvíc potenciálních dárců.
  Od zákonného zástupce potřebujeme více informací. Vše jednoduše vyplníte do žádosti o dar, kterou vám zašleme.
Přihlásit příběh

Nevíte, který příběh vybrat?

Nechte rozhodnutí na nás. Přispívat můžete jednorázově nebo pravidelně na náš účet.
Získáte tak jistotu, že váš dar pomůže přesně tam, kde bude nejvíc potřeba.
Vždy vám dáme vědět, komu jste pomohli.

Číslo sběrného účtu: 57574646/0600

Potřebujete poradit?

Napište nám na info@patrondeti.cz
nebo volejte na infolinku 601 188 166 (Po–Pá od 10 do 16 hod).

FAQ

O PROJEKTU

PATRON dětí je charitativní projekt Nadace Sirius. Jeho smyslem je prostřednictvím příběhů sociálně nebo zdravotně znevýhodněných dětí oslovit širokou veřejnost a získat od ní finanční dary na naplnění konkrétních potřeb těchto dětí a pomoc jejich rodinám.

Veškeré provozní náklady související s chodem projektu PATRON dětí financuje Nadace Sirius. Výběr finančních darů pak probíhá prostřednictvím crowdfundingu – libovolným obnosem (min. 100 Kč) může přispět prakticky kdokoli. Dary vždy ze 100 % putují na pomoc dětem a naplnění jejich potřeb, nikdy jinak.

Na stránkách uveřejňujeme příběhy sociálně nebo zdravotně znevýhodněných dětí. Součástí každého z nich je finanční sbírka. Ta má vždy konkrétní účel a je ohraničena cílovou částkou, která je k naplnění účelu zapotřebí. Na sbírání darů a dosažení cílové částky má každý příběh od svého zveřejnění předem stanovenou dobu (obvykle 30–60 dní, dle výše cílové částky). Provozovatel projektu si zároveň vyhrazuje právo tuto dobu u příběhů měnit (výhradně však prodlužovat) podle vlastního uvážení.

Dárce má možnost vybrat si příběh, na který přispěje. Všem dárcům, kteří nám zanechají kontakt, posíláme po úspěšném dokončení sbírky zprávu o předání daru. 

V případě, že se během stanoveného časového období nepodaří vybrat celá požadovaná částka, informujeme o tom všechny dárce e-mailem. Dárci mají po dobu 5 dnů možnost věnovat svůj příspěvek jinému příběhu. Pokud tak neučiní, prostředky přerozdělí PATRON dle předem stanoveného klíče.

Všechny příběhy (žádosti o dar) před zveřejněním prověřujeme, abychom omezili možnost, že budou dary zneužity. V naší činnosti se při tom opíráme o etický kodex

PRO DÁRCE

Projekt PATRON dětí přijímá pouze finanční dary. Darovat můžete jakoukoliv částku od 100 Kč výše (až do sumy zbývající do naplnění cílové částky konkrétního příběhu/sbírky).

Všechny náklady spojené s fungováním projektu PATRON hradí Nadace Sirius. Neexistují u nás žádné administrativní poplatky ani podobné výmysly. Zaručujeme se, že celý váš dar poputuje ze 100 % na pokrytí potřeb dítěte z příběhu, který jste se rozhodli podpořit. V případě, že se u příběhu nepodaří během stanovené doby dosáhnout cílové částky, váš dar se neztratí. Více se dozvíte v odpovědi na otázku „Co se děje, když se cíl nenaplní?“.

 

 

Jistě, všem dárcům, kteří nám zanechají e-mail, posíláme zprávu, aby věděli, že jsme dar skutečně předali tomu, komu byl určen. Na e-mail tak od nás dostanete potvrzení od rodiny dítěte, dítěte samotného, patrona příběhu, případně od třetí strany (internetový obchod, zájmový kroužek atd.). Zákonný zástupce dítěte má zároveň povinnost doložit, že dar využil k předem stanovému účelu (doklad o převzetí zboží, uhrazená faktura za služby atp.). 

Totožnost žadatele vždy prověřujeme jako první, bez úspěšného ověření bychom nikdy příběh nezveřejnili.

Snažíme se k prověření žadatelů používat takové nástroje, abychom jakémukoliv zneužití předešli. V případě, že se tak stane, jsme na základě smlouvy o poskytnutí daru, kterou podepisujeme se zákonným zástupcem dítěte, oprávněni poskytnutý dar vymáhat soudní cestou zpět.

Pokud se do uplynutí stanovené doby, po kterou má každý příběh šanci sbírat příspěvky, nepodaří dosáhnout cílové částky, pošleme dárcům i patronovi příběhu informační e-mail. Všichni dárci pak mají po dobu 5 dnů možnost darovat svůj příspěvek jinému dětskému příběhu. Pokud tuto lhůtu nevyužijí, přidělíme dar některému z příběhů my. Dárcům ale vždy dáme vědět, komu jejich dar pomohl. Dary rozdělíme dle následujícího klíče:

 

I. Vybereme žádost o dar, jejíž aktuální aktivní sbírka dosáhla alespoň 80 % z cílové (požadované) částky a kde zbývá nejmenší suma k uzavření žádosti.

 

II. Vybereme žádost o dar, jejíž aktuální aktivní sbírka dosáhla alespoň 50 % z cílové (požadované) částky a kde zbývá nejvíce dnů do uzavření žádosti.

Jistě, dary můžete posílat na sběrný transparentní účet projektu PATRON jednorázově i pravidelně (klidně trvalým příkazem). Vaše dary vždy pomohou tam, kde to bude nejvíc potřeba. Rozdělíme je uvážlivě a dáme vám vždy vědět, komu a na co jsme je věnovali.

 

Dary rozdělíme vždy mezi příběhy, u nichž se v dosud neuzavřené sbírce podařilo od většího počtu dárců vybrat alespoň 80 % a kde zbývá nejmenší suma k uzavření žádosti, nebo vybereme žádost, jejíž aktuální aktivní sbírka dosáhla alespoň 50 % z cílové (požadované) částky a kde zbývá nejvíce dnů do uzavření žádosti.

Minimální částka je stanovena na 100 Kč. 

Potvrzení o daru rozesíláme všem dárcům, kteří nám zanechali e-mailovou adresu a své osobní údaje, automaticky, vždy souhrnně ke konci kalendářního roku.

ŽÁDOST O DAR

Žádost o poskytnutí daru podává vždy a pouze zákonný zástupce dítěte. Patron doporučí jeho příběh ke zveřejnění, společně mohou navrhnout vhodný dar.  

Finanční dary jsou určeny na pomoc sociálně či zdravotně znevýhodněným dětem do 18 let, případně jejich rodinám v nouzi, z celé České republiky. Maximální výše požadované částky není stanovena. Každý dar ale musí spadat do jedné z těchto 4 oblastí:

 

Sportovní a vzdělávací pomůcky pro dítě

Zájmové a vzdělávací aktivity pro dítě

Zdravotní pomoc pro dítě

Pomoc rodině s dítětem/ dětmi v nouzi

Každý příběh má vždy svého patrona. Ten funguje jako záruka důvěryhodnosti příběhu a rodiny dítěte. Zaručuje se tak nejen za existenci dítěte, ale i jeho potřeby. Stát se patronem příběhu dítěte (do 18 let) a přihlásit příběh sociálně či zdravotně znevýhodněného dítěte může kdokoliv, kdo má k dítěti blízký vztah a zná tak jeho potřeby. Může to být např. učitel, vedoucí zájmového kroužku, lékař, pracovník neziskové organizace, pracovník OSPOD atd. Osoba patrona nesmí být nikdy přímo zákonným zástupcem dítěte z příběhu ani jeho rodinným příslušníkem. Zákonný zástupce (rodič, osvojitel nebo poručník) ale vždy musí příběh dítěte schválit. Pouze zákonný zástupce je totiž ze zákona oprávněný jednat jménem dítěte.

Je to jednoduché. Vyplňte svůj kontakt online na našich stránkách a my se vám co nejdříve ozveme se všemi informacemi. Žádost můžete také zaslat v tištěné podobě na adresu  Na Okraji 335/42, 162 00 Praha 6.

Ano, obojí je možné. Žádostí o dar (příběhů) můžete podat vícero najednou, případně opakovaně žádat o dar pro stejné dítě. Pro každé dítě ale musí být vložena samostatná žádost. Zároveň platí, že ve stejný čas může být pro jedno konkrétní dítě aktivní vždy pouze jedna sbírka.

Smlouvu o poskytnutí daru uzavírá vždy zákonný zástupce dítěte (žadatel) a Nadace Sirius.

Znáte dítě, které potřebuje pomoci?

Nechte nám na sebe kontakt, brzy se vám ozveme.