Přibližte nám příběh dítěte, které potřebuje pomoc.

Velmi si vážíme vaší ochoty pomáhat. Staňte se patronem příběhu. Společně dokážeme víc!

Náš etický kodex

Naše činnost se opírá o pevné zásady a principy, jejichž dodržování je pro nás samozřejmostí.
Abyste věděli, že nám můžete důvěřovat, shrnuli jsme je do stručného DESATERA .

Lidé

Dana Lipová ředitelka Nadace Sirius dana.lipova@nadacesirius.cz

„V nadaci Sirius jsme za dobu mého působení dokázali rozjet řadu projektů zaměřených na pomoc potřebným dětem. Jsem pevně přesvědčená, že díky projektu Patron společně dokážeme pomoci dalším mnoha z nich.“

Svatava Poulson vedoucí projektu PATRON svatava.poulson@nadacesirius.cz

„Projekt Patron pro mě znamená příležitost rozšířit myšlenku dárcovství napříč českou společností. Zároveň je to pro mě skvělá možnost, jak ukázat lidem, že mohou pozitivním způsobem ovlivnit životy dětí ze svého okolí i z celého Česka.“

Jak to funguje

Svoboda výběru

Komu a kolik dárci přispějí,
záleží jen na nich. Každý si může vybrat příběh, který ho nejvíc oslovil, a darovat přesně tolik, kolik chce.

Stačí pár kliknutí

Pomáhat je pro dárce snadné. Odeslat dar totiž nezabere ani minutu. Příběhy mohou dál sdílet se svými přáteli. U kafe i na Facebooku.

Všechno dětem

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
z každého daru. Dárcům navíc vždy posíláme zprávu s důkazem,
jak a komu dar pomohl.