Mimořádnou pomoc rodinám v nouzi, které se dostaly do finanční tísně v důsledku koronakrize poskytoval Patron dětí
od 28. 3. do 17. 8. 2020.

6,673,710 Kč Vybráno pro rodiny
zasažené pandemií
1058 dosud podpořených dětí
Anežka, Jeseník, 13514 Kč, nájem, maminka bez příjmůPetr, Solenice, 3000 Kč, balík základních potřeb (maminka bez práce) Zobrazit více

Rodinám zasaženým koronakrizí jsme pomáhali těmito způsoby:

Balík základních potřeb
(v hodnotě 3 tis. Kč)
Nájemné
(až 30 tis. Kč)
Peníze na základní potřeby
(3 - 5 tis. Kč)

Naše pomoc sociálně slabým a zdravotně znevýhodněným rodinám však nekončí. Pokud potřebujete pomoc pro své dítě, nebo dítě osoby, kterou velmi dobře znáte, neváhejte a požádejte si o pomoc zde.

Pokud chcete přispět prověřeným rodinám s dětmi, které pomoc opravdu potřebují, vyberte si dítě, jemuž chcete pomoci zde.