Mimořádnou pomoc rodinám v nouzi, které se dostaly do finanční tísně v důsledku koronakrize poskytoval Patron dětí
od 28. 3. do 17. 8. 2020.

0 Kč Vybráno pro rodiny
zasažené pandemií
0 dosud podpořených dětí

Rodinám zasaženým koronakrizí jsme pomáhali těmito způsoby:

Balík základních potřeb
(v hodnotě 3 tis. Kč)
Nájemné
(až 30 tis. Kč)
Peníze na základní potřeby
(3 - 5 tis. Kč)

Naše pomoc sociálně slabým a zdravotně znevýhodněným rodinám však nekončí. Pokud potřebujete pomoc pro své dítě, nebo dítě osoby, kterou velmi dobře znáte, neváhejte a požádejte si o pomoc zde.

Pokud chcete přispět prověřeným rodinám s dětmi, které pomoc opravdu potřebují, vyberte si dítě, jemuž chcete pomoci zde.