O nás

Patron dětí je charitativní projekt, jehož smyslem je pomáhat zdravotně
a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám z celé České republiky.

Dáváme prostor příběhům dětí, kterým v životě nepřálo štěstí. Spojujeme tak lidi ochotné pomáhat s těmi, co pomoc potřebují. Prostřednictvím drobných peněžních darů naplňujeme malé i velké potřeby dětí z celé České republiky. Vybíráme peníze na zájmové kroužky, školní obědy, ale i nové kolo nebo speciální zdravotní rehabilitaci. Projekt zastřešuje a jeho provoz financuje Nadace Sirius.

Společně dokážeme víc!

Lidé v projektu
Edita Mrkousová výkonná ředitelka, PR
„Patron dětí je skvělý způsob pomoci dětem, který nemá v ČR obdoby. Pomáháme většími dary, ale také zaplatíme kroužek nebo učebnici. Rodiče, kteří se nebojí o pomoc požádat, jsou pro nás skuteční hrdinové. A stejně tak dárci, díky kterým mají dětské příběhy šťastnější pokračování.“
Svatava Poulson provozní ředitelka
„Projekt Patron pro mě znamená možnost podpořit a rozšířit myšlenku dárcovství mezi lidmi napříč českou společností. Zároveň je to pro mě skvělá možnost, jak ukázat lidem, že mohou pozitivním způsobem ovlivnit životy dětí ze svého okolí i z celého Česka.“
Alena Lemerová koordinátorka příběhů
Dita Kubisková koordinátorka příběhů
Markéta Dědková koordinátorka příběhů
Jana Kunešová koordinátorka příběhů
Kateřina Malatincová manažerka sítě klíčových Patronů +420 774 776 361
Veronika Kunešová finance a HR
Zuzana Tvrdá marketing a content
Radka Modráková fundraiser
Tereza Dražanová zpracování příběhů

Náš etický kodex

Naše činnost se opírá o pevné zásady a principy, jejichž dodržování je pro nás samozřejmostí. Abyste věděli, že nám můžete důvěřovat, shrnuli jsme je do stručného Desatera.

Stáhnout Desatero

Kontaktní adresa

Patron dětí, z. ú.

Janáčkovo nábřeží 1072/29

155 00 Praha 5 — Smíchov

Fakturační adresa

Patron dětí, z. ú.

Malostranské nábřeží 558/1

118 00 Praha 1

IČO: 068 26 911

Zaregistrovaná veřejná sbírka: Sp. zn. S–MHMP/836092/2017
Číslo transparentního účtu: 57574646/0600

Výroční zprávy
Výroční zpráva za rok 2018 Stáhnout
Výroční zpráva za rok 2019 Stáhnout


Výroční zpráva za rok 2020 Stáhnout
Výroční zpráva za rok 2021 Stáhnout
Protokoly o kontrole veřejné sbírky
Protokol o kontrole za rok 2018 Stáhnout
Protokol o kontrole za rok 2019 Stáhnout


Protokol o kontrole za rok 2020 Stáhnout
Protokol o kontrole za rok 2021 Stáhnout


Protokol o kontrole za rok 2022 Stáhnout