společně za
lepší dětství

Znáte dítě, které potřebuje pomoci?
Přidejte jeho příběh.

+
Moje zóna

O nás

Patron dětí je charitativní projekt, jehož smyslem je pomáhat zdravotně
a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám z celé České republiky.

Dáváme prostor příběhům dětí, kterým v životě nepřálo štěstí. Spojujeme tak lidi ochotné pomáhat s těmi, co pomoc potřebují. Prostřednictvím drobných peněžních darů naplňujeme malá i velká přání a potřeby dětí z celé České republiky. Vybíráme peníze na zájmové kroužky, školní obědy, ale i nové kolo nebo speciální zdravotní rehabilitaci. Projekt zastřešuje a jeho provoz financuje Nadace Sirius.

Společně dokážeme víc!

Lidé v projektu
Edita Mrkousová výkonná ředitelka
„Patron dětí je skvělý způsob pomoci dětem, který nemá v ČR obdoby. Pomáháme většími dary, ale také zaplatíme kroužek nebo učebnici. Rodiče, kteří se nebojí o pomoc požádat, jsou pro nás skuteční hrdinové. A stejně tak dárci, díky kterým mají dětské příběhy šťastnější pokračování.“
Svatava Poulson provozní ředitelka
„Projekt Patron pro mě znamená možnost podpořit a rozšířit myšlenku dárcovství mezi lidmi napříč českou společností. Zároveň je to pro mě skvělá možnost, jak ukázat lidem, že mohou pozitivním způsobem ovlivnit životy dětí ze svého okolí i z celého Česka.“
Alena Lemerová koordinátorka příběhů
Dita Kubiskova koordinátorka příběhů
Zuzana Jančaříková koordinátorka příběhů
Yvona Müller Macková koordinátorka příběhů
Martin Masopust péče o dárce a žadatele
Denisa Prošková úprava a zpracování příběhů, PR
Veronika Kunešová finance a HR
Kateřina Havelková manažerka PR a marketingu

Náš etický kodex

Naše činnost se opírá o pevné zásady a principy, jejichž dodržování je pro nás samozřejmostí. Abyste věděli, že nám můžete důvěřovat, shrnuli jsme je do stručného Desatera.

Stáhnout Desatero

Kontaktní údaje

Patron dětí, z. ú.

Malostranské nábřeží 558/1

118 00, Praha 1

IČO: 068 26 911

Zaregistrovaná veřejná sbírka: Sp. zn. S–MHMP/836092/2017
Číslo transparentního účtu: 57574646/0600