společně za lepší dětství

Znáte dítě, které potřebuje pomoci?
Přidejte jeho příběh.

+

O nás

Patron dětí je charitativní projekt, jehož smyslem je pomáhat zdravotně
a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám z celé České republiky.

Dáváme prostor příběhům dětí, kterým v životě nepřálo štěstí. Spojujeme tak lidi ochotné pomáhat s těmi, co pomoc potřebují. Prostřednictvím drobných peněžních darů naplňujeme malá i velká přání a potřeby dětí z celé České republiky. Vybíráme peníze na zájmové kroužky, školní obědy, ale i nové kolo nebo speciální zdravotní rehabilitaci. Projekt zastřešuje a jeho provoz financuje Nadace Sirius.

Společně dokážeme víc!

Lidé v nadaci
Edita Mrkousová ředitelka projektu
„Patron dětí je skvělý způsob pomoci dětem, který nemá v ČR obdoby. Pomáháme většími dary, ale také zaplatíme kroužek nebo učebnici. Rodiče, kteří se nebojí o pomoc požádat, jsou pro nás skuteční hrdinové. A stejně tak dárci, díky kterým mají dětské příběhy šťastnější pokračování.“
Svatava Poulson provozní ředitelka
„Projekt Patron pro mě znamená možnost podpořit a rozšířit myšlenku dárcovství mezi lidmi napříč českou společností. Zároveň je to pro mě skvělá možnost, jak ukázat lidem, že mohou pozitivním způsobem ovlivnit životy dětí ze svého okolí i z celého Česka.“
Alena Lemerová koordinátorka příběhů
Veronika Kunešová koordinátorka příběhů
Dita Kubiskova koordinátorka příběhů
Zuzana Meluzínová koordinátorka příběhů
Vendula Janů content specialista
Kristýna Rakovská marketingová specialistka

Náš etický kodex

Naše činnost se opírá o pevné zásady a principy, jejichž dodržování je pro nás samozřejmostí. Abyste věděli, že nám můžete důvěřovat, shrnuli jsme je do stručného Desatera.

Stáhnout desatero

Kontaktní údaje

Patron dětí, z. ú.

Malostranské nábřeží 558/1

118 00, Praha 1

IČ: 068 26 911

Zaregistrovaná veřejná sbírka: Sp. zn. S–MHMP/836092/2017
Číslo transparentního účtu: 57574646/0600