společně za
lepší dětství

Znáte dítě, které potřebuje pomoci?
Přidejte jeho příběh.

+
Moje zóna

Společně pomůžeme rychleji

Vážení dárci, rychlost je pro nás v této mimořádné době klíčová. Proto jsme se rozhodli nabízet tři typizované balíky pomoci, na které shromažďujeme peníze na našem transparentním účtu. Těm, kteří to nejvíce potřebují: rodinám s dětmi, které nemají co jíst, obávají se, že přijdou o střechu nad hlavou nebo jim hrozí pád do dluhové pasti, putuje z našeho transparentního účtu okamžitá pomoc plynule a bez prodlení.

3,890,759 Kč Vybráno pro rodiny
zasažené pandemií
573 dosud podpořených dětí
Chanel, Česká Třebová, 3 000 Kč, balík potravin, ( maminka na OČR )Gabriela, Fulnek, 11 538 Kč, úhrada nájemného (matka samoživitelka na OČR) Zobrazit více

Na co přispíváte?

Rodinám zasaženým krizí pomáháme v následujících oblastech:

Balík základních potřeb
(v hodnotě 3 tis. Kč)
Nájemné
(až 30 tis. Kč)
Peníze na základní potřeby
(3 - 5 tis. Kč)

Chcete přispět na transparentní účet?

Víte o rodičích, kteří také potřebují pomoc?

Pošlete jim e‑mail s informacemi o našem projektu. K ničemu je to nezavazuje, pouze jim dáte možnost, jak pomoci svému dítěti.