společně za
lepší dětství

Za všechny šťastné rodiny s dětmi moc děkujeme!

Milí dárci, Patron dětí poskytoval mimořádnou pomoc rodinám v nouzi, které se dostaly do finanční tísně v důsledku koronakrize
od 28. 3. do 17. 8. 2020.

Každou rodinu, která u nás o pomoc požádala, jsme velmi pečlivě prověřili. Vaše pomoc se tedy dostala opravdu jen těm potřebným.

6,673,710 Kč Vybráno pro rodiny
zasažené pandemií
1060 dosud podpořených dětí
Anežka, Jeseník, 13514 Kč, nájem, maminka bez příjmůPetr, Solenice, 3000 Kč, balík základních potřeb (maminka bez práce) Zobrazit více

Rodinám zasaženým koronakrizí jsme pomáhali těmito způsoby:

Balík základních potřeb
(v hodnotě 3 tis. Kč)
Nájemné
(až 30 tis. Kč)
Peníze na základní potřeby
(3 - 5 tis. Kč)

Naše pomoc sociálně slabým a zdravotně znevýhodněným rodinám však nekončí.

Pokud chcete přispět prověřeným rodinám s dětmi, které pomoc opravdu potřebují, vyberte si dítě, kterému chcete pomoci zde.

Pokud znáte dítě, které potřebuje pomoci, neváhejte nám sdělit jeho příběh a požádat o pomoc zde.