Za všechny šťastné rodiny s dětmi moc děkujeme!

Milí dárci, Patron dětí poskytoval mimořádnou pomoc rodinám v nouzi, které se dostaly do finanční tísně v důsledku koronakrize
od 28. 3. do 17. 8. 2020.

Každou rodinu, která u nás o pomoc požádala, jsme velmi pečlivě prověřili. Vaše pomoc se tedy dostala opravdu jen těm potřebným.

0 Kč Vybráno pro rodiny
zasažené pandemií
0 dosud podpořených dětí

Rodinám zasaženým koronakrizí jsme pomáhali těmito způsoby:

Balík základních potřeb
(v hodnotě 3 tis. Kč)
Nájemné
(až 30 tis. Kč)
Peníze na základní potřeby
(3 - 5 tis. Kč)

Naše pomoc sociálně slabým a zdravotně znevýhodněným rodinám však nekončí.

Pokud chcete přispět prověřeným rodinám s dětmi, které pomoc opravdu potřebují, vyberte si dítě, kterému chcete pomoci zde.

Pokud znáte dítě, které potřebuje pomoci, neváhejte nám sdělit jeho příběh a požádat o pomoc zde.