Nestyďte se říct si o pomoc

Milí žadatelé, Patron dětí poskytoval mimořádnou pomoc rodinám v nouzi, které se dostaly do finanční tísně v důsledku koronakrize
od 28. 3. do 17. 8. 2020.

Každou rodinu, která u nás o pomoc požádala, jsme velmi pečlivě prověřili, proto se pomoc dostala na všechny, kteří ji opravdu potřebovaly.

6,673,710 Kč Vybráno pro rodiny
zasažené pandemií
1058 dosud podpořených dětí
Anežka, Jeseník, 13514 Kč, nájem, maminka bez příjmůPetr, Solenice, 3000 Kč, balík základních potřeb (maminka bez práce) Zobrazit více

Naše pomoc sociálně slabým a zdravotně znevýhodněným rodinám však nekončí. Pokud potřebujete pomoc pro své dítě, nebo dítě osoby, kterou velmi dobře znáte, neváhejte a požádejte si o pomoc zde.