ABA terapie pro malého Tarzana Kubíka

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

ABA terapii na 3 měsíce; dar zajišťuje Národní ústav pro autismus, z.ú.

Obrázek daru
Mgr. Jana  Londinová
Patron příběhu

Mgr. Jana Londinová

poradkyně rané péče

Komentář patrona

Kubíčka jsem poznala jako téměř tříletého kluka, když jeho rodiče kontaktovali naši ranou péči. Kubík se v současné době projevuje jako dítě s poruchou autistického spektra. Hůř navazuje kontakt s druhými lidmi a svými vrstevníky, učí se komunikovat pomocí znaků, trénuje sebeobsluhu a sociální dovednosti. Vyzkoušeli jsme už různé terapie a nejvíce se osvědčují nácviky dovedností pomocí ABA terapie v Národním ústavu pro autismus. Tyto terapie jsou však pro Kubíkovy rodiče finančně náročné, proto žádají o pomoc prostřednictvím Patrona dětí.

Společně jsme vybrali
celou částku 48,600 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh svého malého „autíka“

Kubík o Vánocích oslaví 5. narozeniny. Je to náš neposeda, který zbožňuje cestování v městské hromadné dopravě. Fascinuje ho vše, co hraje a svítí, a miluje lezení po stromech. S manželem jsme proto neustále ve střehu a připraveni chytat ho, kdyby náhodou odněkud padal nebo se rozběhl za něčím zajímavým.

Když se Kubík narodil, byl to krásný a zdravý kluk, který se nelišil od ostatních miminek. Ve dvou letech, asi týden po očkování, se ale úplně změnil. Přestal mluvit, nejevil zájem o hračky, kamarády ani nás. Přestaly mu fungovat tzv. zrcadlové neurony, díky kterým se děti skrze napodobování učí novým věcem. Vše, co si jiné děti osvojují nějak automaticky, jsme ho museli a stále musíme složitě učit. Bál se vyjít z domu a návštěva lékaře nebo rodiny byla hotovým peklem.

A tak do našich životů vstoupil autismus. To, co Kubík uměl, se vytratilo, takže ho teď všechno učíme od začátku. Chceme, aby byl samostatný a zvládal sebeobsluhu, aby se dokázal sám najíst a napít, hrát si a s pomocí znaků nám říct, co si přeje. V tom nám pomáhá tzv. ABA terapie, která ho posouvá kupředu zejména v sociálních dovednostech. Na terapiích se Kubík také učí porozumět okolnímu světu a znakovat. Nám, rodičům, terapie pomáhá v tom, že se učíme, jak s Kubíkem pracovat doma, jak chápat, co nám říká, a správně na to reagovat.

ABA terapie je bohužel nákladná a v našich finančních možnostech není ji dlouhodobě financovat. Když ale vidíme, jak mu pomáhá ve všech směrech jeho života, rozhodli jsme se požádat o finanční příspěvek Patrona dětí. Za pomoc vám budeme moc vděční.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě