Aby byl jednou Adámek soběstačnější

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

ergoterapii; dar zajišťuje Ergoterapie Plzeň

Obrázek daru
Bc. Lucie  Královenská
Patron příběhu

Bc. Lucie Královenská

ergoterapeutka

Komentář patrona

Adámek dochází do nestátního zdravotnického zařízení Ergoterapie v Plzni, kde pracuji jako ergoterapeutka. Adámek ergoterapii potřebuje pro svůj další rozvoj v oblasti psychomotorického vývoje, zejména pak pro zlepšení soběstačnosti a hry. Terapie Adámkovi také může pomoci správně vnímat a zpracovávat smyslové vjemy z vlastního těla a bezprostředního okolí a pozitivně ovlivnit jeho další motorický rozvoj a sociální chování. V neposlední řadě se prohloubí jeho schopnost učit se novým dovednostem, které pak aplikuje do běžného života. Z finančních důvodů však na ergoterapii dochází velmi nepravidelně. Po seznámení se se situací v rodině, kdy je jasné, jak skvěle se maminka o Adámka stará, bych jí ráda pomohla získat finanční podporu prostřednictvím Patrona dětí. Naši pomoc si totiž opravdu zaslouží.

Společně jsme vybrali
celou částku 24,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví Adámkův příběh

Adámkovi budou v březnu 3 roky. Narodil se ve 38. týdnu, ale kromě toho, že byl trošku přecitlivělý a plačtivý, se ničím neodlišoval od ostatních miminek. V průběhu několika měsíců se však ukázalo, že přece jenom trošku odlišný je.

Dnes Adámka trápí řada senzomotorických problémů, které ho brzdí v mnoha směrech. Adámek nemluví, bohužel nám ani nerozumí, nedokáže se sám najíst. Pravidelně s ním však s manželem cvičíme, terapie všeho druhu jsou u nás také na denním pořádku.

Nedávno jsme objevili ergoterapii, díky které by Adámek jednou mohl být samostatnější (zejména co se vlastní obsluhy týče). Pomáhá mu překonávat potíže s motorikou a více si uvědomovat vlastní tělo. Ergoterapie je pro něj hodně důležitá, pro nás však v tuto chvíli finančně dost náročná. Snažíme se Adámkovi dopřát vše, co by mu mohlo pomoci, náš rodinný rozpočet ale není bezedný.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě