Aby chytrou Erinku lépe poslouchalo její tělo

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

Ergoterapie

Obrázek daru
MuDr Olga Dyrhonová
Patron příběhu

MuDr Olga Dyrhonová

lékařka

Komentář patrona

Erinku znám z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol. Zde jsem její rehabilitační lékařkou. Erin je nadprůměrně inteligentní, čtyřletá holčička, kterou neposlouchá tělo. Psychomotorický vývoj u ní od narození probíhá nerovnoměrně. Diagnóza zní: hypotonie a mozečkový syndrom. Erininy motorické dovednosti tak neodpovídají schopnostem stejně starých dětí. Maminka opustila zaměstnání, vzorně s ní cvičí a rehabilituje. I díky tomu začala holčička ve dvou letech opatrně chodit, což je obrovský úspěch. Teď by dítě potřebovalo ke zlepšování se specializovanou péči ergoterapeuta, vyškoleného v metodě Senzorická integrace. Rodinu jistí od narození dítěte finančně jenom tatínek. Domácnost všechny úspory vložila do předchozích terapií a rehabilitací. Velmi se přimlouvám za pomoc. Erinka je tak šikovná, že nás v budoucnu všechny určitě překvapí.

Společně jsme vybrali
celou částku 15,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh, jak ho napsal osud

Maminka o své dceři Erin

Naše Erin je v domácím prostředí upovídaná holčička, která si ráda prohlíží knížky. Jsou jí čtyři roky a už žadoní, abychom ji začali učit číst. Všichni nám říkají, že je velmi bystrá. To má ale i svoji stinnou stránku. Erinka se od kojeneckého věku opožďuje ve vývoji hrubé motoriky. S prvními kroky začala až po druhých narozeninách. V současnosti nedokáže sama bez pomocí ani vyjít schody. I v malých výškách ( jako například vyšlápnout na stupínek ), se kvůli potížím s rovnováhou velice bojí, Těší ji společnost dětí, ale fyzicky jim nestačí. Nedokáže za nimi vylézt na prolézačku, všechno ji dlouho trvá. Svá omezení a odlišnost od vrstevníků už intenzivně vnímá a nese čím dál hůř. Začala se před cizími lidmi uzavírat. Nemáme auto ani nejezdíme nikam na dovolenou. Všechny peníze jdou do šance na zlepšení jejích pohybových dovedností. Rehabilitační lékařka nám aktuálně doporučila sérii ergoterapií v zařízení PlaySi. Budeme vám vděční, když naší holčičku podpoříte jakoukoliv částkou.
Miluje totiž zvířátka, a tak ráda by se jednou rozběhla pohladit si třeba kočku.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě