Aby Helenka lépe slyšela doma i ve školce

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

sluchové zařízení – mikrofon a přijímač; dar zajišťuje REJA spol. s.r.o.

Obrázek daru
Lena  Vaňková
Patron příběhu

Lena Vaňková

sociální pracovnice

Komentář patrona

Helenku jsem poznala asi před rokem. Tehdy špatně reagovala na zvukové podněty, špatně rozuměla mluvené řeči a nemluvila. A protože jí byla následně diagnostikována středně těžká nedoslýchavost, obrátila se její maminka na nás, abychom jí pomohly s Helenčinou rehabilitací a reedukací. Před několika měsíci Helenka obdržela sluchadla, se kterými slyší mnohem lépe. Nicméně i když jsou velkou pomocí, nedokáží zcela nahradit přirozený sluch. Jedním ze způsobů, jak zlepšit kvalitu zvuku ve sluchadlech, je použít mikrofon a prostřednictvím indukčního přijímače přenést elektronicky zvuk přímo do sluchadel. Tato pomůcka je neocenitelná například tehdy, když dítě se sluchovým postižením navštěvuje školku, kde je rušné společenské prostředí. Učitel pak může při výkladu mluvit do mikrofonu a dítě se sluchadly mu mnohem lépe rozumí. Protože je ale pořízení mikrofonu i přijímače finančně nákladné, rozhodla se maminka požádat o příspěvek prostřednictvím Patrona dětí.

Společně jsme vybrali
celou částku 34,800 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh Helenky, kterou trápí dětská mozková obrna a potíže se zrakem i sluchem

Helenka se narodila v březnu roku 2015 do milující rodiny, kde na ni kromě rodičů čekal i starší bráška. Všichni z ní měli velikou radost, nejvíce se ale radovala maminka, které se splnil sen o holčičce.

Zpočátku vše vypadalo v pořádku. Helenka rostla, jedla i spala, ničím se neodlišovala od jiných miminek. Po nějaké době se ale rodičům začalo zdát, že se její vývoj zastavil. Ze všech stran však byli ujišťováni, že o nic nejde. Když měla Helenka 6 měsíců, vzala ji maminka do kroužku mezi stejně staré děti. Tam se bohužel ukázalo, že jsou všechny mnohem šikovnější než ona. Rodiče nelenili a začali jednat. Helenka absolvovala několik vyšetření, která bohužel ukázala, že má dětskou mozkovou obrnu a nedostatečně vyvinutý mozeček. S postupem času se přidaly ještě potíže se zrakem a sluchem.

Od té doby se jí rodiče snaží zajistit co nejvíce možných rehabilitací. Ty totiž představují jedinou léčbu, která může Helence pomoci. Díky nim se postupně naučila sedět, lézt po čtyřech a krátce po druhém roce udělala první krůčky. Mentálně však odpovídá dvouletému dítěti a zatím nemluví.

Momentálně začala Helenka nosit sluchadla, protože špatně slyší. Její sluch by bylo dobré podpořit speciálním poslechovým zařízením, jehož součástí je mikrofon a přijímač. Mikrofon by měla u sebe například paní učitelka ve školce, a přijímač, který je kompatibilní s Helenčinými sluchadly, by měla u sebe zase Helenka. Krásně by tak slyšela vše, co paní učitelka říká, protože by ji nerušily ruchy a zvuky v okolí. Helenka totiž občas nedokáže odlišit hlas paní učitelky od hlasů ostatních lidí a dětí.

Protože ale pořízení sluchového zařízení není zrovna levnou záležitostí, rozhodla se maminka požádat o pomoc Patrona dětí. V rodinném rozpočtu se totiž tolik peněz nenajde.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě