Aby Kristýnka mohla psát úkoly do školy

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

notebook, dar zajišťuje MALL.cz

Obrázek daru
Martina Hrabalová
Patron příběhu

Martina Hrabalová

sociální pracovnice

Komentář patrona

Kristýnka pochází ze šesti dětí, které žijí jenom s maminkou. V současné době dělá Kristýnka a její čtyři sourozenci domácí úkoly přes jeden mobilní telefon, který je v rodině. Potřebovala by notebook, který by spolu s ní využívali i sourozenci, kteří navštěvují základní školu. Protože je rodina ve finanční tísni, žádají o pomoc touto cestou.

Společně jsme vybrali
celou částku 5,614 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh Kristýnky, jejíž velká rodina se nachází v těžké situaci

Kristýnce je třináct let a je to zodpovědná malá slečna. Své mamince samoživitelce pomáhá s péčí o mladší sourozence, dětí je totiž v domácnosti celkem šest! Ráda vaří a peče, zkrátka podá pomocnou ruku, kdykoliv je to potřeba.

Rodina to nikdy neměla jednoduché. Kristýnčin otec je ve výkonu trestu a maminka je na všechno sama. Situace se ještě ztížila epidemií koronaviru, která zapříčinila to, že maminka nemůže docházet do zaměstnání a Kristýnka a její sourozenci do školy. Kristýnka se snaží dělat úkoly, ale bohužel veškerá výuka probíhá online a v domácnosti není jediný notebook. Dohromady mají všechny děti jeden mobilní telefon a Kristýnka je proto často s úkoly pozadu. Navíc jí malá obrazovka kazí oči.

Maminka si uvědomuje, že by Kristýnka i její sourozenci potřebovali notebook, na kterém by se učili pořádně a odevzdávali by úkoly do systému včas. Bohužel je v situaci, kdy si nemůže dovolit žádné mimořádné výdaje. Podala proto žádost o pomoc Patronovi dětí a za jakýkoliv příspěvek na notebook upřímně děkuje.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě