Aby Lili překonala svůj handicap

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

tablet; zajišťuje MALL.cz

Obrázek daru
Pavlína  Blažková, DiS.
Patron příběhu

Pavlína Blažková, DiS.

sociální pracovnice Rané péče

Komentář patrona

Lilith dochází k nám do Rané péče, kde s ní intenzivně pracujeme. Trpí totiž autismem. Lilith nemluví, ale snaží se alespoň dorozumět gesty. V jejím dalším rozvoji by jí velmi pomohl tablet, který nabízí širokou škálu nejrůznějších aplikací, jež by Lilith nabídli například možnost komunikovat pomocí obrázků. Její maminka je však samoživitelka a pořízení tabletu je nad její finanční možnosti. Proto se společně obracíme na Patrona dětí.

Celou částku se sice nepodařilo vybrat, s rodinou dítěte jsme ale našli způsob, jak za vybranou částku 5500 Kč pořídit alespoň část daru. Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh Lilith

Lili ráda tančí, cvičí, kreslí, miluje písničky, vodu a balónky. Trpí atypickým autismem, což znamená, že má nedostatečně vyvinuté části mozku, které souvisí s představivostí, chápáním sociálních vztahů mezi lidmi a porozumění mluvenému slovu. Nedokáže si představit význam slov a je schopná pouze mechanicky, podle názorných příkladů, pochopit, co která slova znamenají. Z tohoto důvodu se dosud ještě nenaučila mluvit a používá jen jednoduché výrazy jako zdvojování slabik (pápá, mama...), které má po dlouhé době používání spojené s tou určitou činností nebo osobou. Díky tomu je komunikace pro ni možná pouze za pomoci předmětů, obrázků nebo gest a pochopení abstraktních pojmů jako například moje/tvoje je pro ni naprosto nemožné. S tímto jsou spojené i potíže naučit ji novým věcem, včetně chození na záchod, jelikož nerozumí tomu, co by tam kromě sezení měla ještě dalšího dělat.

Jelikož vyžaduje péči 24 hodin denně, vizuální pomůcky jsou pro ni naprosto nezbytné a pro tablety je ohromné množství programů dělaných přímo pro autisty, jako je ona, proto chci dar využít k tomu, abychom se mohly společně dále posunout v jejím vývoji a umožnit Lili komunikovat a pochopit svět kolem. Budu moc vděčná za všechny příspěvky.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě