Aby Matěj mohl chodit do zájmových kroužků

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

zájmové kroužky v DDM

Obrázek daru
Kateřina  Musilová
Patron příběhu

Kateřina Musilová

sociální pracovnice

Komentář patrona

Rodina využívá službu pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra v rámci Rodinného Integračního Centra. Dojíždíme přímo do rodiny a pomáháme řešit problémové situace, snažíme se nastavit systém komunikace a nacházet strategie zvládání nejen sociálního handicapu v souvislosti s diagnózami dětí.

Matěj je jedenáctiletý chlapec, který prodělal dětskou mozkovou obrnu, objevují se u něj prvky autismu s mentální retardací, má dysfázii, afektivně - emoční labilitu v kombinaci s agresivitou a ADHD. Matěj vyrůstá v rodině společně s dalšími dvěma bratry a starší sestrou. Všichni tři kluci potřebují dopomoc ve všech sebeobslužných činnostech, vyžadují permanentní dohled. Matějovi i bratrům je doporučeno domácí vzdělávání, volnočasové kroužky však pro všechny tři znamenají cenou zkušenost. Mezi dětmi rozvíjejí schopnost kooperace a sociální dovednost. A samozřejmě se tu věnují hezkým aktivitám, které je rozvíjejí intelektuálně. Maminka samoživitelka však bez naší pomoci kroužky zaplatit nedokáže.

Společně jsme vybrali
celou částku 3,600 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh svého Matěje

Starám se sama o 4 děti, z nichž 3 mají autismus s kombinací dalších vad. Život před nás v posledních letech staví nelehké zkoušky… Dceři (19 let) nyní diagnostikovali epilepsii. I přesto jde studovat na vysokou školu a já jsem na ni moc hrdá! Sama se od roku 2017 léčím s rakovinou a na dalších 10 let mám ještě pokračovací léčbu, takže nemohu říci, že jsem boj s nemocí vyhrála. Ale nevzdávám se!

Matěj má dětský autismus. Prodělal také dětskou mozkovou obrnu, a jeho vývoj opožděný a provázený mentální retardací a šilháním. Protože ale žije s dalšími třemi sourozenci, je zvyklý na společnost a celkově ho pobyt mezi dětmi motivuje. Už v loňském roce mohl docházet do zájmových kroužků v DDM a moc se mu to líbilo. Nebudu si hrát na hrdinku, pro mě pak čas, který kluci stráví mimo domov znamená chvilka na vydechnutí, nebo doháním věčné resty. Matěj si vybral kroužek angličtiny, Minecraft – logické uvažování a a hudební kroužek Keyboard jako terapie hudbou.

Jsem moc ráda, když mohou dělat alespoň někdy to, co ostatní zdravé děti a s velkou prosbou a vírou se tedy opět obracím na vás, kteří jste nám s Patronem dětí již pomohli. Děkuji za váš zájem a případnou pomoc.

P.S. Jméno dítěte bylo změněno, příběh je však skutečný. Děkujeme za pochopení.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě