Aby mohl Adámek chodit do školky

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

školné

Obrázek daru
Dominika  Malá, DiS.
Patron příběhu

Dominika Malá, DiS.

sociální pracovnice pro centrum ARPIDA

Komentář patrona

Adam a jeho rodina spolupracují s ranou péči již několik let. Adámek je šikovný a zvídavý chlapec. Žije v bytě s maminkou a babičkou. Maminka se stará o syna a babičku jako samoživitelka. Adam se narodil s vývojovou vadou močových cest. Podstoupil již několik operací a další ho ještě čekají. Maminka Adamovi poskytuje tu nejlepší péči. Kvůli vrozené vývojové vadě potřebuje zvýšenou péči o osobní hygienu. Adam neudrží moč, která samovolně a celodenně odtéká. Maminka ve spolupráci s ranou péčí hledala vhodné předškolní zařízení, kde by syna přijali i s tímto zdravotním znevýhodněním. V běžné mateřské školce nemají časové a kapacitní možnosti zajistit Adamovi přímou péči. Mamince se podařilo dohodnout se s paní ředitelkou soukromé školky, že paní učitelky zajistí Adámkovi potřebnou péči o osobní hygienu. Proto se maminka rozhodla pro malou skupinu dětí v této školce i přes to, že školné je vysoké. Maminka si proto našla druhé zaměstnání. Tato situace je pro ní velice náročná, a proto jsme se rozhodli požádat o pomoc.

Společně jsme vybrali
celou částku 25,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh Adámka

Jsem maminka samoživitelka a starám se o svou matku a syna. Syn Adámek má vzácnou vrozenou vadu extrofie močových cest. U Adámka je viditelné vadné držení těla, špatná koordinace pohybu - došlap na pravou končetinu, povolené břišní svaly a hrozící skolióza páteře. Proto jsme začali chodit do centra ARPIDA na fyzioterapii a logopedii. Postupně jsme zjistili, že má syn velmi oslabenou imunitu kvůli všem operacím, co prodělal. Čekají nás však i další lékařské zákroky.

Kvůli svému vzácnému onemocnění má Adámek třetí stupeň inkontinence, která je překážkou pro navštěvování klasické školky. Adámek vyžaduje zvýšenou péči, na kterou nemají paní učitelky v běžných školkách kvůli počtu dětí kapacitu. Našla jsem proto pro Adámka školku soukromou, kde by se mu péče v takovém rozsahu dostávalo. Je však finančně velmi nákladná, a proto se s prosbou o pomoc obracím na vás. Budu moc ráda za jakoukoliv pomoc.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě