Aby mohl Domča úspěšně dokončit svou léčbu

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

úhradu nákladů za nákup zdravotních pomůcek

Obrázek daru
MUDr. Zbyněk Novák
Patron příběhu

MUDr. Zbyněk Novák

lékař

Komentář patrona

Dominik je léčen pro hematoonkologické onemocnění. Jsem jeden z jeho ošetřujících lékařů. Momentální situaci s pandemií je pro něj velice nebezpečná a Dominik se musí chránit nákladnými respirátory, na jejichž pořízení nemají jeho rodiče dostatek peněz. Finanční příspěvek by jim tak velice pomohl.

Společně jsme vybrali
celou částku 7,444 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Tatínek vypráví Dominikův příběh

Nášemu synovi Domčovi byla v září 2019 diagnostikována lymfoblastická leukémie. Dominiček podstoupil náročnou intenzivní chemoterapii ve FN Olomouc a nyní vstupuje do tzv. udržovací léčby, která bude trvat zhruba 16 měsíců. Tato část léčby je spojena s pravidelnými kontrolami ve FN Olomouc (nyní 1x týdně). Bohužel vzhledem k probíhající epidemii koronaviru se neobejde bez respirátorů nejvyšší ochrany, které zabraňují, aby se coronavirus (ale i jiné běžné viry a bakterie) dostaly do jeho organismu. V důsledku chemoterapie má Dominik výrazně oslaben celý imunitní systém, optikou koronaviru je vysoce rizikovým pacientem. Vedle toho Dominik potřebuje další ochranné zdravotnické prostředky a pomůcky (antibakteriální mýdlo, dezinfekci...), aby mohl udržovací léčbu úspěšně ukončit. Jelikož jako OSVČ nyní v zásadě nemám žádné příjmy a přítelkyně pobírá rodičovský příspěvek v souvislosti s péčí o Dominičkovu mladší sestřičku Julinku, nákup respirátorů a dalších ochranných pomůcek je pro nás výrazným zásahem do rodinného rozpočtu. Budeme vděční za každou pomoc.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě