Aby nadaný Alex mohl studovat na Mensa gymnáziu

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

školné na víceleté Mensa gymnázium v Praze pro mimořádně nadané děti

Obrázek daru
Alice  Sýkorová, DiS.
Patron příběhu

Alice Sýkorová, DiS.

pracovnice neziskové organizace

Komentář patrona

Alexandr je jedenáctiletý chlapec, který žije pouze se svojí maminkou a mladším bratrem. V jeho rodině není nic průměrné. Mladší Artík trpí velmi těžkou formou poruchy autistického spektra, obrovskou intolerancí na potraviny, poruchou spánku, středně těžkou mentální retardací, epilepsie a ADHD. Alexandr je naopak výjimečně inteligentní. Až tak, že byl přijat bez sebemenší námahy, na víceleté Gymnázium Mensa v Praze. V září nastoupil do primy. Mimo to se věnuje i sportovní gymnastice, ve které sklízí úspěchy.

Otec obou dětí, kdy je každé výjimečné v jiném ohledu, neunesl postižení mladšího syna. Rodinu opustil. Maminka vzhledem k péči o Artura, která je nesmírně náročná, nemůže chodit do zaměstnání. Je tak odkázána na výživné od otce, dávky a finanční pomoc z různých nadací. Rodinu máme zařazenou v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi.

Mensa gymnázium v Praze, kam se dostanou jen opravdu nadprůměrně inteligentní děti, je pro Alexe místem, kde může své nadání dále rozvíjet. Být v prostředí dětí sobě podobných. Velkou roli hraje i to, že zde má možnost se odpojit od starostí o svou maminku a bratra.

Bohužel škola vyžaduje školné ve výši 52.000Kč. Velmi se přimlouvám za pomoc tomuto zcela ojedinělému talentu. Domnívám se, že by neměl zapadnout kvůli nedostatku prostředků jeho maminky. Dětí, jako je Alexandr moc není. Tento jedenáctiletý kluk navíc svoji inteligenci nestaví na odiv. Nijak se nevyvyšuje nad jiné děti. Naopak zkušenost s postiženým bráškou v něm vypěstovala silnou potřebu chránit slabší.

Zdravotní postižení bratra bohužel neumožňuje, aby si maminka zajistila zaměstnání, kterým by zvýšila příjem do rodinného rozpočtu. Pro rodiče je asi nejhorší pocit bezmoci, když vidí, že nedostatek peněz může potopit talent jejich dítěte. I za Lexíka a jeho rodinu dopředu děkuji.

Společně jsme vybrali
celou částku 52,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Alex je citlivý, inteligentní a sportovně nadaný kluk, který nežije v bavlnce. Naopak už až moc dobře ví, zač je toho v životě někdy loket.

Alexandr je sluníčko mého života. Musel vyzrát o hodně dříve, než jeho vrstevníci. Vychovávám ho totiž sama spolu s jeho mladším bratrem, kterého trápí vážná porucha autistického spektra i další zdravotní problémy. Tatínek nás bohužel opustil.

Alexíkova snaha pomáhat bráškovi doma tak i venku je až dojemná. Někdy mladšího syna na procházkách neuhlídám. Vezme cizím dětem hráčky a jejich maminky ne vždy reaguji adekvátně. Alex přiběhne, zakrývá brášku svým tělem. Majestátně u toho prohlašuje, že se moc omlouvá, ale jeho brácha je autista. Nedělá tedy naschvály, jen nerozumí, že nesmí brát cizím lidem věci. Já už v takových chvilkách někdy brečím, Alexík ale dokáže situaci zklidnit.

Každé dítě je pro svoji maminku mimořádné. O Alexíkovi si to myslím i já a asi nejsem sama. V září nastoupil do primy víceletého Mensa gymnázia v Praze. Je to úspěch, který mi ale trochu zhořknul. Školné na rok stojí 52.000Kč. O stipendium se dá žádat teprve až po dokončení prvního školního roku. Jako samoživitelce s velkými výdaji za terapie jeho brášky, mi už žádné prostředky nezbývají. Alex se navíc věnuje vášnivě gymnastice. Pětkrát týdně dochází na tří hodinové tréninky. Miluje je! Sportem uniká od starostí, které by ve svém věku neměl mít. I psycholog mi říká, ať udělám cokoliv, aby se gymnastice mohl věnovat.

Budu nesmírně vděčná, pokud mého syna podpoříte jakkoliv v jeho studiu. Věřím, že na to nikdy nezapomene a pomůže jednou zase on někomu jinému a vše společnosti vrátí. Předem děkuji.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě