Aby Nikolas zase dobře slyšel

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

kochleární implantát

Obrázek daru
Pavla Priessnitzová
Patron příběhu

Pavla Priessnitzová

pracovnice neziskové organizace

Komentář patrona

Nikolas se svojí maminkou za mnou přišli na doporučení sociální pracovnice OSPOD. Při úvodním rozhovoru jsem se od maminky dozvěděla detailní popis situace, ve které se ocitli. Nikolas ztratil audio procesor ke kochleárnímu implantátu. Ve chvíli, kdy má svůj kochleární implantát, je to spokojené dítě. Bez něj je netrpělivý, trochu ustrašený a nesoustředěný. Nikolas chodí do speciální třídy, která je zaměřená na děti s kochleárním implantátem, má celkem 5 spolužáků, jenže bez implantátu se do třídy nemůže vrátit. Za dobu, co Nika znám, je vidět, že čím déle je bez pomůcky, tím více je asociální a vrací se k základním návykům komunikace (posunky a skřeky). Rodina má syna opravdu ráda, pomůcku měli dokonce pojištěnou, bohužel, pro jednu pozdě zaplacenou splátku smlouva zanikla a nyní je Nik bez implantátu. A rodina nemá finanční prostředky, aby mu pořídila nový. Část pomůcky, jež mu chybí, je velice drahá.

Společně jsme vybrali
celou částku 135,620 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh Nikolase, který by se rád vrátil mezi své spolužáky a zase slyšel jako ostatní

"Nikolas je devítiletý kluk, co rád jezdí na kole a kouká na pohádky. Ze všech barev se mu nejvíce líbí modrá, proto v oblečení převažují právě modré kousky. Nikolas je sledován pro srdeční vadu - defekt síňového septa, ale zdaleka nejhorší pro něj je zjištěná oboustranná vada sluchu a psychomotorická retardace. Navštěvuje speciální základní školu a nyní dokončil 1. třídu, která je zaměřená na děti s kochleárním implantátem. Bez implantátu se Nikolas nemůže učit ani se dorozumívat s ostatními spolužáky a učiteli.

Jednoho dne si Nikolas venku hrál a část kochleárního implantátu ztratil. Ačkoliv šla celá rodina okamžitě hledat, vnější část implantátu jsme nenašli. Jelikož vím, jak je pro mého syna implantát důležitý, měla jsem ho pojištěný pro případné rozbití či ztrátu. Při podepsání nové smlouvy však došlo v komunikaci mezi mnou a pojišťovnou k chybě, která vedla k anulaci nově uzavřené pojistky. Plnění pojistky jsem každý měsíc uhradila, ale při uzavření nové smlouvy jsem se domnívala, že splátku je nutné uhradit v červenci nikoliv v červnu. Tento můj omyl vedl k tomu, že byla pojistka neplatná a můj syn tak teď žije bez kochleárního implantátu.

Jako matku mě velice trápí vidět, jak je Nikolas nešťastný. Bez kochleárního implantátu se hůře dorozumívá s rodinou a nevím jak se bude domlouvat se spolužáky. Také v rodině nyní máme napjaté vztahy. Nikolas si již zvykl, že nám rozumí (slyší) a nyní, když neslyší, je velice hlasitý. A naši sousedé pro to nemají pochopení.

Bez kochleárního implantátu je syn uzavřen ve svém světě, nemůže se bavit s kamarády, jak byl zvyklý, špatně se mu sžívá s okolím. Vzniká tím i větší riziko úrazu a je ohrožen jeho další tělesný i emocionální vývoj. Bez implantátu se zhoršuje jeho hyperaktivita a soustředění. Jako matka uznávám chybu při zajištění nové pojistky, ovšem i já jsem jen člověk, který se co nejvíce snaží postarat o svého postiženého syna, zajistit mu vhodné podmínky pro vzdělávání a co nejlépe kompenzovat jeho sluchovou nedostatečnost správnými pomůckami a přístupem.

"Nový kochleární implantát je strašně drahý. Jeho pořízení vyjde na více než 180 tisíc korun a to si bohužel v žádném případě nemůžu dovolit. Když nám pomůžete, uděláte ze syna opět spokojené dítě, kterým byl před ztrátou, a mě spokojenou matkou, která udělala pro syna, co mohla. Slibuji, že implantát okamžitě pojistím a teď již chybu neudělám." říká maminka Nikolase. Pomůžeme rodině k znovunabyté spokojenosti?

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě