Aby se Adámek mohl radovat z každého dne

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

trampolínu; zajišťuje MALL.cz

Obrázek daru
Sylva  Kočí
Patron příběhu

Sylva Kočí

pracovnice neziskové organizace

Komentář patrona

Adámek je krásný chlapec plný života. Pro svou diagnózu porucha autistického spektra se stal asi před rokem klientem naší rané péče JAN z.s. a já jeho klíčovým pracovníkem. Pracujeme společně během našich pravidelných schůzek zejména na schopnosti soustředit se na danou aktivitu, trénujeme paměť, budujeme slovní zásobu, posilujeme schopnost komunikace a rozvíjíme sociální chování. Maminka Adámka je vskutku pečující a milující máma. Zajímá se o všechny možnosti pomoci jejímu synu. Adámek je velmi milý chlapec, který společně se svojí maminkou dochází pravidelně do naší rané péče Jdeme Autistům Naproti. Kromě poruchy autistického spektra ztěžuje Adámkovi život také silná porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Za poslední rok společné práce došlo u Adámka k obrovskému posunu. Z chlapce, který se pohyboval po naší herně jako střela, je nyní chlapec, který si rád zadovádí, ale je také schopen pracovat u stolečku a všechnu předloženou práci dokončit. Každopádně i přes tento pokrok nezmizelo z Adámkova těla obrovské napětí, které potřebuje nezbytně vyběhat či vyskákat. Rodině jsem doporučila pořízení trampolíny jako terapeutické pomůcky.

Společně jsme vybrali
celou částku 3,887 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh Adámka

Adámek je moc šikovný chlapeček, který má rád pohyb. Vzhledem ke svým onemocněním je však trochu samotářský. Neumí moc dobře komunikovat, a tak se lidem snaží vyhýbat. Několikrát do měsíce dojíždíme k lékaři na logopedii, do sdružení JAN, kde mu tamější prostředí velice pomáhá ke komunikaci a rozvoji mozkové vyzrálosti. Adámek má diagnózu poruchu autistického spektra, slabé mentální retardace a také ADHD. Právě s poslední zmíněnou diagnózou by mu mohla hodně pomoci trampolína, na které by se pořádně vyřádil a zároveň zklidnil.

Pořízení trampolíny je však mimo naše finanční možnosti, a proto se s žádostí o pomoc obracíme na vás. Budeme rádi za jakýkoliv příspěvek.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě