Aby se Jonáš zbavil stresu a úzkostí

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

úhradu ročního vstupu a sportovního cvičení pro handicapované osoby

Obrázek daru
Stanislava Panáková
Patron příběhu

Stanislava Panáková

pracovnice Colliery SRDCEM

Komentář patrona

Jony, jak Jonášovi všichni říkáme, trpí PAS - poruchou autistického spektra. S Jonym se známe již přes rok, kdy jsem měla tu čest stát se jeho trenérkou v Colliery CrossFit Ostrava a zapojit ho spolu s jeho rodinou do cvičení. U dětí s PAS je potřebný individuální přístup a potřeba reagovat na momentální stav jedince. Těší mě, když vidím, jak Jony při každém cvičení bojuje, jak se jeho fyzický, ale zejména i psychický stav za rok cvičení u nás změnil. Jak se dokáže (dokážou) děti s PAS vzájemně zapojovat do společného cvičení - což nebývá u této poruchy samozřejmostí. Dokáží se navzájem motivovat, soustředit na dané cvičení a samozřejmě i vidět pokroky sami na sobě. Budeme moc rádi, pokud i Patron dětí bude moci být součástí tohoto projektu a pomůže tak Jonymu zapojit se na další rok do cvičení v neziskovém spolku Colliery srdcem v prostorách Colliery CrossFit Ostrava.

Společně jsme vybrali
celou částku 6,300 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Tatínek vypráví příběh Jonáše

Jonáš má moc rád sport pro handicapované, crossfit a čokoládu. Vyhýbá se hromadné dopravě, hlučnému prostředí, vyhledává přírodu, klid a zvířátka. Jonáš komunikuje jen s určitými lidmi, vyjadřuje se pomocí vizualizace a jednoduchých vět. Trpí atypickým autismem s celoživotní a mimořádnou péči. Autismus u syna Jonáše není vidět. S vaší pomocí bych rád syna Jonáše doprovázel na sportovní kroužek v gymu, kde je možné cvičení dle fyzických a mentálních schopností mého syna. Samozřejmostí je speciální a individuální přístup pro osoby s autismem, klade se důraz na správný pohyb a zdravotní stránku syna. Jonášovi pohyb pomáhá pro zmírnění stresů, úzkostí a celkového tělesného dyskomfortu, spojeného s autismem. Budu rád za pomoc a úhradu ročního vstupu a sportovního cvičení pro handicapované osoby.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě