Aby se Lilinka rozpovídala

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

poslechový terapeutický program TOMATIS

Obrázek daru
Mgr. et Bc. Veronika Veverová
Patron příběhu

Mgr. et Bc. Veronika Veverová

klinický logoped

Komentář patrona

Lili máme v péči přibližně půl roku. Jedná se o dítě s vývojovou dysfázií, která zasahuje do oblasti řečové a rozumové složky. V tuto chvíli se s Lili snažíme napodobovat zvuky zvířátek, podporujeme spontánní opakování, napodobování gesty a cíleného ukazování předmětů. Během terapie dále pracujeme na rozvoji motoriky a percepce řeči. Spolupráce s rodinou je výborná. Program Tomatis by mohl všechny tyto složky dále podpořit, proto ho z pozice klinického logopeda doporučuji. Myslím, že může Lili posunout hodně kupředu.

Společně jsme vybrali
celou částku 34,650 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Na poslechový program, který Lilince pomůže s rozvojem řeči

Lilinka se narodila jako zdravé a prospívající miminko a v porovnání s vrstevníky byla v mnoha směrech napřed. Brzy seděla, chodit začala před 10. měsícem a ve stejné době už používala několik slov. Časem se však u ní začala rozvíjet hyperaktivita a problémy s usínáním. Zastavil se vývoj řeči a zapomněla spoustu slov. Přestala reagovat na své jméno a vypadalo to, že nás vůbec nevnímá. Nedívala se na nás, nehrála si s hračkami.

Začali jsme mít podezření, že se u naší tehdy dvouleté holčičky rozvíjí autismus. A protože čekací lhůty na diagnostiku jsou delší než 1 rok, začali jsme s Lilinkou pracovat sami. I když jsme neměli žádnou oficiální diagnózu a nedostávali žádné příspěvky, obrátili jsme se na odborníky. Samozřejmě to znamenalo, že si všechny náklady budeme platit sami. Vynaložili jsme tisíce korun za konzultace, terapie, výživové doplňky a drahé potraviny kvůli přísné dietě. Finančně nás to úplně vyčerpalo. Dostali jsme se do finanční krize, ale přesto jsme dělali maximum proto to, abychom naší holčičku získali zpět.

Vynaložené úsilí se vyplatilo a po více než roce intenzivní práce si Lilinka normálně hraje, do očí se jí vrátila jiskra a snaží se i trošku komunikovat. Některé autistické příznaky zůstaly, ale je vidět pokrok. Nyní čekáme, jak se bude Lilinky stav dále vyvíjet. Jsme šťastní, že se k nám duševně Lilinka zase vrací.

Největší deficit má nyní Lilinka v řeči, která se nevyvíjí přirozeně. Moc bych si pro ni přála poslechový program Tomatis. Jde o upravenou vážnou hudbu, která pomocí tzv. elektronického ucha umí aktivovat naslouchání a správné rozeznávání hlásek, a tím umožní dítěti lépe reagovat na sluchové vjemy. To způsobuje rozvoj řeči. Tento program se navíc velmi osvědčil i v léčbě autismu.

Už samotná terapie je pro nás ale velmi drahá. Poskytovatel navíc vyžaduje vratnou kauci na zapůjčení přístroje a výsledná částka je pro nás bohužel nereálná.

Já jsem s Lilinkou doma a všechny náklady včetně bydlení, vysoké hypotéky, dluhu a léčby Lilinky tak musí pokrýt manželův plat. Budeme neskutečně vděční za Vaší pomoc, která naší holčičce umožní více mluvit a zařadit se tak do kolektivu zdravých dětí. Chceme dát Lilince šanci prožít šťastné dětství a nám rodičům normální život, kdy se místo strachu o dítě všichni společně radujeme. S láskou a hlubokou vděčností všem děkujeme.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě