Aby si autistický Martínek užíval své vzdělávání

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

intenzivní měsíční ABA terapie, která umožňuje autistickým dětem lépe se vzdělávat

Obrázek daru
Sylva Kočí
Patron příběhu

Sylva Kočí

sociální pracovnice rané péče pro děti s autizmem

Komentář patrona

Martínka a jeho rodinu jsem poznala před třemi roky. Jezdím k nim domů v pravidelných intervalech, co by sociální pracovnice rané péče pro děti s autismem. Společně s rodiči a dalšími odborníky pracujeme na tom, aby byl Martínek samostatnější, aby lépe mluvil a rozuměl mluvené řeči. Aby dobře vnímal, aby dobře ovládal své tělo....zkrátka, aby se mu vedlo lépe a lépe a prožíval své dětství radostněji. Po bohatých zkušenostech s různými terapeutickými přístupy jsme v naší organizaci začali preferovat metodu ABA, a to na základě prověřené vysoké účinnosti této metody. Martínkovi by „sedla jako ušitá“ – vývojový posun je u dětí, které si ji projdou velmi výrazný. Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) není hrazena ze zdravotního pojištění a je hodně finančně nákladná. Proto budu mít velikou radost, když se díky vám podaří vybrat částka, která pokryje Martínkovo celoroční vzdělávání.

Společně jsme vybrali
celou částku 16,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka o Martínkovi

Náš Martínek je velmi zvídavý kluk, kterého baví znaky a loga, ale hlavně miluje auta. Řeklo by se klasické klukovské záliby. Jenže Martin je přece jen trochu „jiný“ než ostatní děti. Trpí poruchou autistického spektra a k tomu se přidružují další potíže. Žijeme na vesnici v rodinném domku. To má výhodu,blahodárného vlivu přírody, která ho obklopuje. Na druhou stranu to sebou nese hodně dojíždění na různé terapie. Proto jsme se s parterem domluvili, že se nevrátím do zaměstnání, abych se mohla synovi maximálně věnovat. To se ale pochopitelně projevuje i na rodinném rozpočtu. Než se Martínek narodil, o autizmu jsem nevěděla nic. Teď bych na dané téma mohla skládat doktorát, soustavně se v téhle oblasti vzdělávám. A tak sice vím, že v Česku existuje vzdělávací metoda ABA (Aplikovaná Behaviorální Analýza), která přinášejí skutečně výrazné výsledky, jenže mi to není nic platné. Nemáme na ni. Pojišťovny ji nehradí a zaplatit si ji není s jedním příjmem v možnostech naší rodiny. Byla bych velmi vděčná za pomoc, která by pro mého syna znamenala velký posun ve vývoji a zkvalitnila by mu výrazně život.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě