Aby Viktorka předešla vážnému zranění

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

bezpečnostní vestu na ježdení na koni

Obrázek daru
Monika Hájková
Patron příběhu

Monika Hájková

sociální pracovnice

Komentář patrona

Viktorku jsem poznala přes její maminku, se kterou řeším komplikovanou žádost o navrácení druhorozené dcery Dorotky zpět do její péče. I Viktorka těžce nese, že její malá sestřička již s oběma nebydlí a je myslím přesvědčena ve „svém světě“ o tom, že matka věnuje Dorotce a její situaci větší pozornost, než-li jí samotné. Ani ve škole to nemá prý Viki jednoduché, při vyučování je jí kvůli četným poruchám oporou asistentka, což někteří spolužáci berou jako protěžování, jiným je tato služba důvodem k posměchu. Velké kamarádství prozatím Viktorku míjí, a proto jsou jejím největším potěšením a zároveň terapeutem koně, kterým se věnuje již druhým rokem. Viki je krásná mladá slečna s vysokou štíhlou postavou a právě na tuto postavu by Viktorka potřebovala při jízdě oporu ve formě jezdecké vesty, na kterou její maminka zdroje bohužel nemá. Tuto žádost plně podporuji a jsem přesvědčena, že Viktorce moc pomůže.

Společně jsme vybrali
celou částku 6,900 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh Viktorky

Moje dcera je velmi citlivá dívka, která nade vše miluje koně. Je však velmi nemocná. Má těžší formu ADHD, prvky autismu, poruchy učení, a dokonce problémy se zrakem. Přes léto jezdíváme do lázní kvůli jejím dýchacím obtížím, převážně ale kvůli pohybovému aparátu. Na svůj věk je Viktorka velmi vysoká - ve třinácti letech měří přes 180 centimetrů.Denně bere lék na podporu mozku, aby byla soustředěnější a lépe zvládala školu, který stojí nemalé peníze.

Viktorka to nemá v životě lehké. Co ji však velmi uklidňuje, je právě její láska ke koním. Bohužel jízda na nich s sebou přináší i spoustu nebezpečí. Jednou se už stalo, že Viktorka z koně spadla a skončili jsme na pohotovosti. Proto bych jí velmi ráda pořídila ochrannou vestu, ve které by se při jízdě na koni cítila bezpečněji a stejně tak já bych byla klidnější. Pořízení takové vesty však není levná záležitost, a proto se s prosbou o finanční pomoc obracím na vás. Budu nesmírně vděčná za jakýkoliv příspěvek.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě