Aby Zuzanka mohla plnit úkoly do školy

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

notebook pro domácí výuku, dar zajišťuje MALL.cz

Obrázek daru
Martina Komárková
Patron příběhu

Martina Komárková

učitelka

Komentář patrona

Se Zuzankou a její rodinou jsem se setkala v rámci svého povolání pedagoga včasné péče. Zuzanka pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí, z rodiny s velmi nízkým sociálním statutem. Její maminka má na starosti dalších osm dětí, je velmi snaživá a snaží se Zuzanku ve vzdělání podporovat. Bohužel dnes je celá společnost odkázána na online komunikaci, a protože Zuzančina rodina nedisponuje notebookem, je komunikace s nimi velmi obtížná. Ani nemluvím o tom, že Zuzanka nemá přístup ke školním úkolům, ani k doučování. Žádám proto touto cestou o dar na notebook pro Zuzanku, aby se upevnily základy po dobu jejího vzdělávání doma.

Společně jsme vybrali
celou částku 9,223 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh Zuzanky, jejíž rodina se nachází ve finanční tísni

Zuzanka je sedmiletá dívenka, která v tomto školním roce nastoupila do první třídy. Do učení se pořádně zakousla, chodila i na doučování, paní učitelka si ji nemohla vynachválit. Zuzanka bohužel pochází z početné sociálně znevýhodněné rodiny, která se potýká s finančními problémy, které se zhoršily s epidemií koronaviru.

Zuzanka se teď musí učit doma, ale protože v rodině není jediný notebook nebo jiné zařízení, na kterém by mohla úkoly vypracovávat, je její snaha marná. Zatímco jiné děti procvičují čtení a psaní na internetu a plní úkoly, které jim do systému zadávají paní učitelky, Zuzanka je čím dál tím víc pozadu. A protože je rodina ve finanční tísni, prostředky na zakoupení notebooku pro studijní účely nejsou.

Zuzanka je ale vzorná žákyně a byla by škoda, kdyby se nemohla dál vzdělávat. Její maminka se proto rozhodla podat žádost Patronovi dětí a za jakýkoliv příspěvek na notebook pro Zuzanku bude celá rodina vděčná.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě