Adámkovi na léčebnou terapii Kosmík

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

terapii Kosmík; dar zajišťuje Neurorehabilitační klinika AXON

Obrázek daru
Mgr. Danuše  Soldánová
Patron příběhu

Mgr. Danuše Soldánová

poradce rané péče

Komentář patrona

Jako poradce rané péči pracuji s Adámkovou rodinou. Pravidelně spolu konzultujeme úroveň Adámkových znalostí a dovedností, rodina si zapůjčuje speciální pomůcky, účastní se setkávání rodin i víkendových pobytů. Kromě rané péče rodina spolupracuje také s odborníky po celé České republice. I když se rodiče velmi snaží o Adámkův všestranný rozvoj, jejich finanční možnosti jsou omezené, neboť z důvodu diagnózy a nutnosti pravidelné rehabilitace několikrát denně zůstala maminka v domácnosti a pracuje jen tatínek. Adámek je velmi šikovný a vnímavý chlapec, který ochotně spolupracuje. V některých oblastech dosahuje i nadprůměrných znalostí a dovedností. Je vždy dobře naladěný a ochotně spolupracuje i při rehabilitacích. Dostal se do věku, kdy začíná vyhledávat svoje vrstevníky, a bylo by vhodné ho zapojit do dětského kolektivu. To mu ale značně ztěžují jeho pohybová omezení. Dle slov lékařů má ale velkou šanci postavit se na nohy a chodit. Velkou nadějí jsou pro něj speciální terapie na pražské neurorehabilitační klinice. Rodina už jeden terapeutický pobyt v pražském Axonu absolvovala a to s velkými pokroky. Proto si všichni moc přejeme, aby v terapii pokračoval. Terapie je však dost finančně náročná, proto se rodina rozhodla oslovit Patrona dětí. Pomozte prosím Adámkovi v jeho cestě, která nezačala zrovna nejrůžověji, ale po níž může pokračovat vstříc světlejším zítřkům.

Společně jsme vybrali
celou částku 56,880 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Adámkův příběh tak, jak ho vypráví jeho maminka

Před necelými 4 lety se nám narodil syn Adámek. Kvůli předčasnému a komplikovanému porodu u něj došlo k rozvoji dětské mozkové obrny. V praxi to znamená, že mají Adámkovy nožičky vyšší svalové napětí, které mu znemožňuje jejich správné ovládání. U ručiček se nám cvičením podařilo dosáhnout prakticky normálního stavu, takže laik nepozná žádný rozdíl oproti zdravému dítěti. Mentálně je naštěstí Adámek v pořádku, takže nás trápí "pouze" ty nožičky.

Přes všechny své potíže je Adámek veselý chlapeček, kterému všichni fandí. Je to velký dříč, který už od miminka cvičí podle Vojtovy metody. Postupně jsme do našich terapií zařadili také prvky Bobath konceptu, Feldenkraisovy metody a začali jsme s jógou pro děti se speciálními potřebami.

Jsme tříčlenná rodina, tatínek chodí do zaměstnání, zatímco já jsem doma s Adámkem. Každý týden spolu dojíždíme k vynikající fyzioterapeutce, ale také k různým lékařům a terapeutům po celé ČR.

Díky pravidelnému cvičení a rehabilitacím už Adámek umí lézt se střídáním končetin, což je pro děti s jeho diagnózou velký úspěch. S oporou se umí sám postavit, zatím se ale nedokáže pustit a stát samostatně v prostoru. Pokud by se mu to jednou podařilo, mohly by následovat první samostatné krůčky.

Od rodičů jiných dětí se stejnou diagnózou jsme se dozvěděli o intenzivním 4týdenním rehabilitačním pobytu na Neurorehabilitační klinice AXON v Praze. Přihlásili jsme se tedy také a v současné době jsme ve druhé polovině tohoto pobytu. Opět můžeme pozorovat další, i když velmi pozvolné, napravování jistých nedostatků v Adámkově držení těla, které jsme jako laici neviděli. Součástí rehabilitace je i metoda TheraSuit, známá také pod názvem "kosmický obleček". Lékaři odhadují, že by po absolvování asi 6 těchto intenzivních rehabilitačních pobytů mohl Adámek začít samostatně chodit. Tato léčba ale bohužel není hrazena zdravotními pojišťovnami. Proto prosím o příspěvek na tuto terapii prostřednictvím Patrona dětí.

Naším největším problémem je čas. S věkem klesá plasticita mozku a jeho schopnost naučit se nové věci v oblasti motoriky. Proto čím dříve Adámek tyto rehabilitační pobyty absolvuje, tím lepší kvality jeho pohybu lze dosáhnout. Prakticky každý pobyt zde tak může rozhodnout o tom, jestli bude schopný někdy samostatně chodit, nebo bude potřebovat berle a invalidní vozík.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě