Adámkovi na školku

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

obědy a školné v mateřské škole

Obrázek daru
Bc. Ladislava  Pošvová
Patron příběhu

Bc. Ladislava Pošvová

terénní pracovník sociálně aktivizační služby

Komentář patrona

Jsem terénní pracovnice sociálně aktivizační služby v organizaci Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Od února tohoto roku pracuji s paní a panem K., kteří mají svěřené do péče svá tři vnoučata – Terezku 11 let, Františka 8 let a Adama 4 roky. Spolupracovat jsme spolu začali poté, co prarodičům byly děti soudně svěřeny do péče. Prarodiče potřebují podporu při komunikaci s úřady, se školou i emocionální podporu. Do rodiny docházím dle potřeby, nejméně jednou za 14 dní. Děti tedy vídám celkem pravidelně. Oba prarodiče spolupracují, v řešení dané situace jsou aktivní. Děti jsou šikovné, citlivé, s prarodiči mají vybudovaný silný vztah. Klienti se o vnoučata velice dobře starají, vytvořili pro děti bezpečný domov. Navrhovaný dar – příspěvek na školní stravování a školní družinu, úplata za MŠ - pomůže Adámkovi zajistit pravidelný stravovací a pitný režim. Tu mu umožní zdravý vývoji, bude více se svými vrstevníky a posílí kamarádské vztahy.

Společně jsme vybrali
celou částku 2,750 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Babička by si přála pro Adámka pravidelnou stravu ve školce

Čtyřletý Adámek je šikovný a snaživý klučina, který byl spolu se svými dvěma sourozenci svěřen mně a mému manželovi v lednu 2019 do péče. Jsme jeho prarodiče ze strany otce. Ke svěření došlo na náš návrh, důvodem bylo zanedbávání výchovy dětí ze strany rodičů a řádné neplnění jejich rodičovských povinností. Děti i tak ještě před rozhodnutím soudu u nás často hledaly útočiště.

Já s manželem žijeme pouze ze starobních důchodů, přídavky na děti jsou nyní ve fázi řízení. Naše finanční situace je teď proto hodně nepříznivá, není v našich možnostech pravidelně platit školní stravování a MŠ. Vzhledem k našemu věku již ani není možné jít do nějakého zaměstnání. Rodiče soudem stanovené výživné neplatí.

Jestliže se podaří vybrat příspěvek, který nám pokryje školní stravování a poplatek na školku pro Adama, budeme moc šťastní. Povede se totiž mu zajistit pravidelnou stravu a pitný režim a zároveň nebude vyloučený z kolektivu ostatních dětí.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě