Adámkovi s Downovým syndromem na hiporehabilitace

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

týdenní intenzivní hiporehabilitační pobyt; dar zajišťuje Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s.

Obrázek daru
Mgr. Kateřina  Princová
Patron příběhu

Mgr. Kateřina Princová

rodinná přítelkyně

Komentář patrona

S maminkou malého Adámka se známe z dob studií na vysoké škole. Jak už to tak bývá, po skončení studia každou z nás zavál osud na jiná místa, přesto jsme však zůstaly v kontaktu. Když čekala Adámka, celá její rodina to včetně mě prožívala s nadšením. Z porodnice si šťastní rodiče odnášeli zdravého syna Adama, jejich radost ale trvala jen 2 týdny. Když pediatrička naznačila své podezření na Downův syndrom, byl to pro všechny obrovský šok. I přes veškerou podporu manžela, širší rodiny i přátel se maminka nemohla zbavit pocitu viny, bezradnosti a výčitek. Žádná vyšetření během těhotenství nepodcenila, vždy se řídila radami odborníků, tak kde mohla nastat chyba? Na druhou stranu si ale sama dobře uvědomovala, že je potřeba zatnout zuby, vždyť jde přeci o její dítě. Začala s Adamem docházet na různá rehabilitační cvičení, praktikovat Vojtovu metodu, navštěvovat logopeda a další intenzivní aktivity vhodné pro jeho komplexní rozvoj. Velký pokrok rodiče zaznamenali ve chvíli, kdy začali Adámka usazovat na koňský hřbet. Od šesti měsíců tak dochází jednou týdně na hipoterapii, která se jeví jako velice přínosná. Adámek také pravidelně absolvuje intenzivní týdenní kurz hiporehabilitace spojený s dalšími terapiemi. Adámek si koně velmi oblíbil, pomáhají mu nejen s rozvojem motoriky, ale podporují i jeho pozitivní psychický stav. Protože je však takový týdenní pobyt opravdu drahý a rodinný rozpočet není bezedný, rozhodli se rodiče s mojí pomocí požádat o finanční podporu.

Společně jsme vybrali
celou částku 19,700 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh Adámka, kterého vlastní tělo příliš neposlouchá

Téměř čtyřletý Adámek byl naším očekávaným děťátkem. Strašně jsme se na něj těšili. Těhotenství probíhalo v pořádku, ultrazvuky ani různá vyšetření neodhalily nic netypického. Přesto nám v pátek, 13. den Adámkova života, vstoupil do života Downův syndrom. Tehdy se nám zhroutil celý svět.

Downův syndrom se vyznačuje nadbytečným 21. chromozomem, který v lidském těle způsobuje nesoulad. Ruku v ruce s tím jde odlišný a pomalejší vývoj buněk i samotného dítěte. Pro Downův syndrom jsou typické rozličné zdravotní komplikace, mentální opoždění různého stupně a určité vzhledové rysy.

Z počátku jsme si nedokázali představit, co pro nás tato diagnóza vlastně znamená a články v médiích a na internetu nás jen děsily. Naštěstí jsme rychle zjistili, že děti s Downovým syndromem jsou mnohem šikovnější a učenlivější, než se dříve myslelo, jen potřebují o něco více péče a pozornosti.

Aby se Adámek hezky vyvíjel, musí pravidelně absolvovat rozličné terapie a cvičení. Stojí ho to hodně sil, protože každý, i sebemenší úspěch, je vykoupen tvrdou prací. S manželem jsme však rozhodnutí nepolevovat a dělat maximum pro to, aby byl Adámek jednou co nejsamostatnější. Víme, že se mu často do cvičení nechce, protože je třeba unavený, ale když potom vidíme úsměv na jeho tváři poté, kdy se mu povede něco, co nikdy předtím nedokázal, jsme si jistí tím, že má všechna ta dřina smysl.

Adámek má dnes jako většina jemu podobných dětí potíže s pohybem. Ty jsou způsobeny ochablostí celého jeho těla. Od šesti týdnů s ním cvičíme podle Vojtovy metody, díky čemuž se ve 20. měsíci dokázal posadit. Chodit začal až kolem 3. roku. I přes veškeré cvičení je jeho tělo však stále slabé. Momentálně Adámka často bolí shrbená záda, nožní klenba se také nevyvíjí tak, jak by měla. Adámek má problémy i s jemnou motorikou, kdy je pro něj obtížné zacílit a uchopit menší předměty. Svalová ochablost způsobuje i problémy s řečí, kdy mu kromě pár slůvek není rozumět. Rozumově je také trošku pozadu.

S posilováním svalstva celého těla mu momentálně nejvíce pomáhají hiporehabilitace, na které ho pravidelně vozíme už od jeho šesti měsíců. Jedná se o jízdu na speciálně trénovaném koni, která zlepšuje motorický vývoj, jemnou i hrubou motoriku, pohybovou koordinaci a uvědomění si držení vlastního těla. Adámek má navíc koně moc rád, takže jízda na nich působí pozitivně i na jeho psychiku. Hiporehabilitace jsou jednoduše pro Adámka velkým přínosem a podporou klasického cvičení a rehabilitování.

Na doporučení lékařů by měl zanedlouho absolvovat týdenní hiporehabilitační pobyt, který však stojí 19 700 korun. Adámek si ho už v minulosti vyzkoušel, takže víme, že je pro něj přínosem po fyzické i psychické stránce. Centrum Mirákl, které rehabilitace poskytuje, je pro nás jistotou cílené a správné práce s dítětem. V rámci pobytu má Adámek vedle pravidelných jízd na koni možnost cvičit s fyzioterapeutem, věnovat se canisterapii (práce se psem), animoterapii (péče o zvířata), muzikoterapii (léčba pomocí hudby) a rozvíjet jemnou motoriku ve výtvarném kroužku. A to vše na jednom místě v průběhu celého dne. Protože nás však péče a placení všech rehabilitací a terapií finančně vyčerpává, rádi bychom požádali o finanční pomoc vás. Tentokrát už hiporehabilitační pobyt sami uhradit nezvládneme.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě