Aničce na vzdělání a školní družinu

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

školní družinu, úhradu poplatku za SRPŠ a výuku angličtiny na celý školní rok

Obrázek daru
Bc. Lenka  Kučerová
Patron příběhu

Bc. Lenka Kučerová

pracovnice neziskové organizace

Komentář patrona

Anička je malá šikovná princezna, která navštěvuje 1. třídu základní školy. Vyniká v cizích jazycích a zejména ji baví jazyk anglický. Byla vybrána do třídy, kde se vyučuje angličtina rodilou mluvčí z USA. Maminka chce Aničce tento luxus dopřát, neboť si přeje, aby se jí dostalo dobrého vzdělání a měla tak otevřené dveře k dalšímu studiu na vyšších školách. Anička je dítětem maminky samoživitelky, která se na konci minulého roku konečně přestěhovala z azylového domu pro maminky s dětmi do bytu nájemního. Nájemné není zrovna nízké, ale bytu se nevzdají, hledali ho velmi dlouho. Roky, které nebyly zrovna procházkou růžovou zahradou a kdy se s dcerkou snažili bojovat jako lvice o lepší život na slunci, se poté podepsaly na zdraví maminky. Nyní je Aničky maminka zdravotně indisponovaná, její pravá ruka je téměř nehybná a musí ji šetřit. Stará se tedy vzorně o malou Aničku a doufá, že se ruka vzpamatuje. Vzhledem k celkové nynější napjaté situaci i zdravotní indispozici se nyní maminka snaží řešit svou finanční situaci raději dopředu. Mamince jde o to, aby se pokryly nejnutnější školní výdaje Aničky na další školní rok.

Společně jsme vybrali
celou částku 3,180 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh Aničky

Anička ráda maluje, zpívá, jezdí na kole a učí se cizí jazyky - hlavně angličtinu. Miluje růžovou a modrou barvu. Je to zdravé dítě. Bohužel finanční situaci v naší rodině není příznivá. Trápí nás má nemožnost zvýšit si příjem alespoň brigádně. Protože nevím, jak dlouho se budu ještě potýkat se zdravotními problémy, nechci limitovat svoji dceru ve školních i mimoškolních aktivitách. Z tohoto důvodu bych touto cestou chtěla požádat o dar pro mou dceru Annu , který by pokryl ty nejnutnější výdaje ve škole na školní rok. Budu ráda za jakýkoliv příspěvek.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě