Asistent ve škole pro autistu Sebíka

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

asistenta ve škole na půl roku

Obrázek daru
Sylva  Kočí
Patron příběhu

Sylva Kočí

vedoucí rané péče

Komentář patrona

Sebík je šikovný šestiletý kluk s Aspergerovým syndromem, který už třetím rokem dochází spolu se svou maminkou do naší rané péče Jdeme Autistům Naproti z.s. Ta se specializuje na rodiny dětí s poruchou autistického spektra. Sebíka znám od jeho 3 let a tak mohu dobře vnímat jeho vývoj od chlapečka, který měl poměrně velké obtíže zejména v sociální oblasti, až po dnešního školáka, který má už mnoho natrénováno a v některých oblastech vývoje je dokonce dál než jeho vrstevníci. V jiných ale ještě stále vyžaduje podporu. Každopádně je víc než jasné, že to, co Sebík momentálně potřebuje nejvíce, je posunout se z mateřské školy do školy základní, a to nejlépe s podporou asistenta pedagoga. Rodiče pro něj vybrali mezinárodní školu a já jejich výběr velmi schvaluji. Jedná se o školu, kde vnímám jako velmi důležitý malý počet žáků ve třídě a výuku v anglickém jazyce (což je Sebíkova přednost a záliba). A rozhodně doporučuji podpořit jeho začlenění do základní školy s osobou asistenta pedagoga. A právě s tím by rodina potřebovala pomoc. Vzhledem k tomu, že se nejedná o státní školu, chybí celková dotace na zřízení místa pro asistenta pedagoga, takže si rodina musí asistenta hradit z vlastních prostředků. Protože si to však Sebíkovi rodiče nemohou dovolit, prosí o pomoc Patrona dětí.

Společně jsme vybrali
celou částku 29,796 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh svého autistického synka Sebíka

Šestiletý Sebík se narodil jako naše třetí dítě. Už od jeho narození ale bylo jasné, že je jiný než jeho dvě starší sestřičky. A v čem spočívala jeho jinakost? Sebíkovi vadil jakýkoli fyzický kontakt. Nedíval se lidem do očí, nevěnoval nám pozornost, nehrál si s ostatními dětmi. Vypadalo to, jako by žil ve svém vlastním světě, do kterého nemáme přístup. Podobné rysy měl a má také jeho bratranec, který má diagnostikovanou poruchu autistického spektra, i dědeček s Aspergerovým syndromem. Hned nám proto bylo jasné, co se děje.

Netrvalo dlouho a naše obavy se potvrdily. Už první vyšetření totiž odhalilo poruchu autistického spektra na genetickém základě. Hned jsme se Sebíkem začali navštěvovat terapie pro autistické děti v centru Jdeme Autistům Naproti a díky intenzivní práci nás všech se postupně dostavovaly pokroky. První velkou odměnou pro nás byl moment, kdy se s námi Sebík přišel pomazlit. Jeho rychlý posun v mnoha oblastech nás, jeho rodiče, motivoval k tomu, abychom s ním pracovali ještě usilovněji, protože jsme viděli, že to má smysl.

Ve třech letech Sebík nastoupil do školky, kde měl k sobě asistenta. K překvapení nás všech si Marťu, jak mu říkáme, oblíbil a po krátké době spolu navázali silný přátelský vztah se vzájemným respektem. Kluci spolu školku zvládali bez problémů a postupně se připravovali na přechod do školy. Kvůli svému autismu však Sebík nemohl nastoupit do běžné školy, proto nám byla doporučena škola mezinárodní, kde se mnohem lépe stírají různé sociální aspekty v dětském chování. Dítě, jako je náš Sebík, které má horší schopnost navazovat vztahy, tam dokáže lépe získávat kamarády. Sebík má navíc velký talent na studium cizích jazyků. Neustále sleduje pořady v angličtině a anglický jazyk je pro něj přirozenější, proto mu i studium v tomto jazyce více vyhovuje.

Jakmile Sebíka na mezinárodní školu přijali, začali se s Marťou na novou životní etapu moc těšit. Problém ale nastal v momentě, kdy nám škola oznámila, že na plat asistenta nemá potřebné finanční prostředky a že si ho budeme muset z velké části financovat sami. My si s manželem sice můžeme dovolit platit školné, na asistenta už ale peníze nemáme. Proto jsme se rozhodli požádat o pomoc Patrona dětí.

Aby mohl být náš asistent se Sebíkem ve škole, potřebujeme zhruba 90 000 korun na rok. Část peněz jsme již s pomocí dali dohromady, stále však potřebujeme doplatit necelých 30 000 korun, díky kterým bude moci Sebík dokončit s asistentem tento školní rok. Během něj škola přislíbila vyřídit potřebné dokumenty tak, aby byl v příštím školním roce plat asistenta plně vyplácen z prostředků státu. Než se tak ale stane, potřebujeme vaši pomoc.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě