Čtrnáctileté Míše na internát a stravné

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

stravné + úhradu pobytu na internátu logopedické školy

Obrázek daru
Jana Vokálová
Patron příběhu

Jana Vokálová

vedoucí vychovatelka

Komentář patrona

Míša chodí do 8. třídy, potýká se s vývojovou dysfázií. To je důvod, proč navštěvuje od 1. třídy internát Logopedické základní školy. Za dobu pobytu se její komunikační schopnosti i psychický stav velmi zlepšil, ale vzhledem k závažnosti diagnózy je její pobyt na internátě stále žádoucí. Žádám pro ni o příspěvek z pozice vedoucí internátu. Míša je totiž moc milé děvče, i když si momentálně prochází pubertou. Přesto je ke svému okolí vstřícná, pozorná a ochotná kdykoliv pomoci. Maminka dívky je samoživitelka a neustále se potýká s nedostatkem finančních prostředků. Vychovává ještě jednu dceru, pracuje jako prodavačka, alimenty dostává nepravidelně. Rodinné prostředí je málo podnětné a pobyt doma se negativně odráží na školních výsledcích. Bydlí společně v jediné místnosti v pronajatém bytě. Podaří-li se vybrat určená částka, umožní to Míše pobývat na internátě, což by přispělo k psychické vyrovnanosti a kvalitní přípravě na vyučování. Vzhledem k speciálně pedagogické péči by došlo ke zlepšení komunikačních dovedností a umožnilo by to i adekvátní uplatnění v dalším vzdělávání a posléze zapojení do dalšího života.

Společně jsme vybrali
celou částku 7,280 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Míše pomáhá internát překonávat vadu řeči. Podaří se jí uhradit ještě další pobyt?

Míše bude za pár měsíců 15 let. V oblasti komunikace u ní došlo k velkému zlepšení, a proto by bylo pro ni velmi dobré zakončit školní docházku v logopedické škole a zároveň pobývat dál na internátě.

Od útlého věku se potýká s vadou řeči. Kvůli nesrozumitelnosti řeči musela přestoupit v 1. třídě z běžné základní do logopedické školy. Vzhledem k vzdálenosti od jejího bydliště nastoupila i na internát. Maminka byla v té době již rozvedená a starala se sama ještě o mladší sestru Míši. Míša však bojovala nejen s vadou řeči, ale i s příjmem potravy a byla velmi emočně nevyrovnaná. To vše se na internátu zlepšilo. Míša tu má klid na přípravu do školy, pobyt v kolektivu ji připraví na život.

Míše by pomohlo zaplacení stravného a poplatku za pobyt, aby mohla zůstat na internátu logopedické školy.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě