společně za lepší
dětství

Znáte dítě, které potřebuje pomoci?
Přidejte jeho příběh.

+
Moje zóna

Čtrnáctileté Míše na internát a stravné

Přispívali jste na

stravné + úhradu pobytu na internátu logopedické školy

Jana Vokálová
Patron příběhu

Jana Vokálová

vedoucí vychovatelka

Komentář patrona

Míša chodí do 8. třídy, potýká se s vývojovou dysfázií. To je důvod, proč navštěvuje od 1. třídy internát Logopedické základní školy. Za dobu pobytu se její komunikační schopnosti i psychický stav velmi zlepšil, ale vzhledem k závažnosti diagnózy je její pobyt na internátě stále žádoucí. Žádám pro ni o příspěvek z pozice vedoucí internátu. Míša je totiž moc milé děvče, i když si momentálně prochází pubertou. Přesto je ke svému okolí vstřícná, pozorná a ochotná kdykoliv pomoci. Maminka dívky je samoživitelka a neustále se potýká s nedostatkem finančních prostředků. Vychovává ještě jednu dceru, pracuje jako prodavačka, alimenty dostává nepravidelně. Rodinné prostředí je málo podnětné a pobyt doma se negativně odráží na školních výsledcích. Bydlí společně v jediné místnosti v pronajatém bytě. Podaří-li se vybrat určená částka, umožní to Míše pobývat na internátě, což by přispělo k psychické vyrovnanosti a kvalitní přípravě na vyučování. Vzhledem k speciálně pedagogické péči by došlo ke zlepšení komunikačních dovedností a umožnilo by to i adekvátní uplatnění v dalším vzdělávání a posléze zapojení do dalšího života.

Společně jsme vybrali
celou částku 7,280 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Míše pomáhá internát překonávat vadu řeči. Podaří se jí uhradit ještě další pobyt?

Míše bude za pár měsíců 15 let. V oblasti komunikace u ní došlo k velkému zlepšení, a proto by bylo pro ni velmi dobré zakončit školní docházku v logopedické škole a zároveň pobývat dál na internátě.

Od útlého věku se potýká s vadou řeči. Kvůli nesrozumitelnosti řeči musela přestoupit v 1. třídě z běžné základní do logopedické školy. Vzhledem k vzdálenosti od jejího bydliště nastoupila i na internát. Maminka byla v té době již rozvedená a starala se sama ještě o mladší sestru Míši. Míša však bojovala nejen s vadou řeči, ale i s příjmem potravy a byla velmi emočně nevyrovnaná. To vše se na internátu zlepšilo. Míša tu má klid na přípravu do školy, pobyt v kolektivu ji připraví na život.

Míše by pomohlo zaplacení stravného a poplatku za pobyt, aby mohla zůstat na internátu logopedické školy.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
z částky, kterou darujete.

Vždy vám pošleme zprávu, až dar předáme dítěti.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vzdělání
Zbývá 19 dní
Vzdělání
Zbývá 19 dní
Učebnice do školy pro Vlaďku
1,000 Kč
Cílová částka 3,387 Kč
Podpořit příběh
Vzdělání
Zbývá 25 dní
Školní pomůcky pro Denise
500 Kč
Cílová částka 2,353 Kč
Podpořit příběh