Dioptrické brýle a kroužek juda pro Pavlíka

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

dioptrické brýle a kroužek juda

Obrázek daru
Marcela  Kopřivová
Patron příběhu

Marcela Kopřivová

sociální pracovnice

Komentář patrona

Pavlík pochází ze sociálně slabé rodiny. Oba rodiče požívají drogy, mají dluhy a snížené rodičovské kompetence. Pavlík je už od malička v péči babičky a dědy. Společně se mu hodně věnovali a snažili se udržovat jeho kontakt s rodiči i širokou rodinou. Po úmrtí dědečka se ale babička s Pavlíkem ocitli ve finanční tísni. Babička usiluje o to, aby její vnuk trávil svůj volný čas aktivně a věnoval se tomu, co má rád. Je to pro ni ale těžké. Pavlík teď potřebuje dioptrické brýle kvůli vadě zraku, zároveň by rád chodil do kroužku juda. Babička si ale takové výdaje nemůže dovolit.

Společně jsme vybrali
celou částku 9,183 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh Pavlíka, kterého místo drogově závislých rodičů vychovává babička

Pavlík (8 let) se narodil drogově závislým rodičům, kteří nejsou schopni se o něj starat. Proto byl už v batolecím věku svěřen do péče babičky a dědy, kteří se o něj s láskou starali. Před třemi lety ale dědeček zemřel a babička zůstala na všechno sama. Protože je to však silná žena, nic nevzdala a rozhodla se, že to s Pavlíkem prostě nějak zvládnou. Společně se přestěhovali do většího města, aby to měl její vnuk blíž do školy a měl více možností, jak trávit svůj volný čas.

Finančně je to pro ni však velmi těžké. Pavlík má oční vadu, kterou mu jako maličkému způsobila jeho matka. Potřebuje tak nové dioptrické brýle, které budou odpovídat jeho potřebám. Díky nim se bude lépe orientovat v prostoru a uvidí na čtení i psaní.

Babička by Pavlíkovi také ráda zaplatila kroužek juda, který je pro chlapce důležitý hned z několika důvodů. Jednak by díky kroužku trávil svůj volný čas aktivně. Zároveň by se potkával s mužskou autoritou v podobě trenéra. Pavlík tráví většinu času s babičkou a mužský vzor mu v životě chybí. Na judu se rovněž naučí respektovat pravidla, která se mu budou hodit nejen ve sportu, ale také v životě.

Protože pořízení brýlí a financování kroužku juda přesahuje finanční možnosti babičky, obrátila se s prosbou o pomoc na nás. Pojďme jim společně pomoci.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě