Domčovi na boj s epilepsií

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

školné na 10 měsíců výuky tradičního Shaolinu v Czech Shaolin Temple a 10 víkendových soustředění

Obrázek daru
Martin Lee
Patron příběhu

Martin Lee

učitel v Czech Shaolin Temple

Komentář patrona

Jsem Dominikův učitel v Czech Shaolin Temple. Dominik zde studuje již čtvrtým rokem. Je velice talentovaný, což se odráží i na jeho skvělých soutěžních výsledcích. Pochází z chudších poměrů a pro jeho maminku je financování všech soutěží a školného dost náročné. Dominik je navíc epileptik, ale od té doby, co začal cvičit, se jeho zdravotní stav zlepšil. Dar pro Dominika by maminka využila k proplacení školného a víkendových soustředění.

Společně jsme vybrali
celou částku 19,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Aby se Domča mohl věnovat Shaolinu, který ho opravdu baví a zároveň i léčí

Jedenáctiletý Domča je neobyčejně cílevědomý chlapec, který jde vždy za svým cílem. Žije v Bruntálu a chodí do páté třídy. Jeho největším koníčkem je bojový sport Shaolin Kung Fu. Má obrovské štěstí, že jeden z nejlepších učitelů v České republice, mistr Martin Lee, má v Bruntále školu Czech Shaolin Temple a Domča tam může pravidelně docházet. Sportu se věnuje už čtyři roky a za tu dobu získal na soutěžích u nás i v zahraničí celkem patnáct medailí. Naposledy to bylo v listopadu 2017 v polském Krakově, kde vyhrál první místo. Cvičení navíc zmírňuje projevy epilepsie, která se u něj projevila před pěti lety. Od té doby, co cvičí, se jeho stav zlepšil.

Domča žije s maminkou samoživitelkou, která je v současné době na mateřské dovolené s Domčovým mladším sourozencem. Pro rodinu je finančně náročné udržet malého bojovníka ve sportu, zvlášť na takové úrovni. Na zaplacení školného, sportovních oděvů a víkendových soustředění už v rodinném rozpočtu nezbývají peníze. Domčova maminka by ráda našla nějaký způsob, jak svému synovi umožnit ve sportu pokračovat. Proto se obrátila na projekt PATRON dětí. Pomůžeme?

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě