Domčovi na vyšetření neurologických potíží

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

neurofyziologické vyšetření

Obrázek daru
Michal Roškaňuk
Patron příběhu

Michal Roškaňuk

Pracovník neziskové organizace

Komentář patrona

Dominikovi je 13 let a jeho vysněným povoláním je být truhlář, protože bude moci vyrábět věci, které se lidem budou líbit a budou si je kupovat. Zároveň mezi tím, co nechce, je na prvním místě nepoctivá práce.

Navštěvuje organizaci, kde v rámci mentoringu se svým mentorem probírá praktické věci. Kromě toho spolu plánují dle Dominikova nápadu založit na Youtube kanál o truhlářském řemesle a občas točit rozhovory s profesionály.

Dominik má autismus, ale to mu nevadí. Vadí mu, že má neurologické potíže, jejichž příčinu se zatím nedaří odhalit. Mohlo by pomoci speciální vícedenní vyšetření v centru, které se na neurologické problémy zaměřuje. To je důležité, protože pokud se podaří zjistit příčinu, může začít léčba, vyšetření však je pro rodinu značným mimořádným výdajem nad náklady na Dominikovu terapii.

Jako Dominikův mentor, který věří v jeho potenciál, prosím Patrona dětí, aby pomohl shromáždit cílovou částku potřebnou na úhradu vyšetření.

Společně jsme vybrali
celou částku 8,200 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Domča se potýká s občasnými afekty a často si je vůbec nepamatuje, aby mohla přijít léčba, je potřeba udělat vyšetření

Dominikova láska k truhlářství a jeho nadšení pro práci s dřevem ho vytahují z celé řady obtíží, které mu přinášejí jeho neurologické diagnózy. Má poruchu autistického spektra a ADHD, což mu často znesnadňuje každodenní život. Vždy jsme dělali vše, co jsme mohli, abychom mu pomohli, ale v poslední době se setkáváme s novými výzvami.

Dominik začal trpět občasnými afekty, které jsou pro něj i pro nás velmi náročné. Tyto afekty jsou spojeny s přetížením a často ho přivádějí do stavu, kdy si nepamatuje, co se stalo během nich. To je pro nás velká starost. Chceme pomoci svému synovi a zjistit příčinu těchto afektů, abychom mu mohli poskytnout adekvátní péči a podporu.

Po konzultaci s neurologem bylo doporučeno provést dvě speciální neurologická vyšetření - Q-EEG a spánkové EEG. Tyto testy by mohly odhalit příčinu Dominikových afektů a jeho potíže s pamětí. Bohužel jsou však tato vyšetření finančně nákladná a my si je nemůžeme dovolit. Rádi bychom vás proto požádali o pomoc s jejich uhrazením. Předem velmi děkujeme za vaši laskavost.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě