Doprava do školy pro autistu Matěje

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

dopravu do školy; dar zajišťuje Charita Zábřeh

Obrázek daru
Bc. Martin  Smolka
Patron příběhu

Bc. Martin Smolka

sociální pracovník - koordinátor podpory pečujících osob

Komentář patrona

S Matějovou maminkou se pravidelně potkáváme a bavíme se o tom, s jakými problémy se při starání se o Matěje potýká a jak vhodně nastavit péči o něj. Matěj je chlapec s autismem a je rovněž i neslyšící – tím pádem slovně nekomunikuje a vydává jen zvuky. Na hlavě mívá helmu, protože v případě radosti i hněvu bouchá hlavou do zdi nebo do dveří. Často má také v ústech kousátko, určené pro handicapované, aby se sám zklidnil. Péče o něj je celodenní – Matěj si sám neprovede hygienu ani se nenají. Potřebuje mít stanovený pevný denní režim, protože těžko snáší změny i jakékoli odchylky od původního plánu. Maminka se snaží pro svého syna dělat maximum a pro Matěje je nejdůležitějším člověkem na světě. Matěj pravidelně dochází do speciální školy, která je vzdálená 16 km od místa jejich bydliště. Jeho dopravu do školy zajišťuje každý druhý týden tatínek, v ostatní dny potom Charita. Rodina se nyní rozhodla požádat o finanční příspěvek právě na dopravu do školy prostřednictvím Charity, která je placená (stojí až 5 000 korun měsíčně). Přítomnost ve škole je totiž pro Matěje velmi důležitá. Může se tam zlepšovat ve svých schopnostech a být v kontaktu se svými vrstevníky. Když je navíc ve škole, jeho maminka si může odpočinout a načerpat energii a sílu na náročnou a mnohdy vyčerpávající celodenní péči.

Společně jsme vybrali
celou částku 30,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka třináctiletého autisty vypráví jeho příběh

Matěj (13 let) se narodil s jednou ledvinou, která však nefungovala správně. Na pravidelné dialýze jsme tak byli jako doma. Postupem času se u něj projevila také sepse, jejíž léčba s sebou přinesla ztrátu sluchu. To samozřejmě značně zkomplikovalo komunikaci mezi Matějem a jeho okolím. Ztrátu sluchu měl vykompenzovat kochleární implantát, který ale Matěj nechtěl nosit. Náš Matěj totiž trpí atypickým nízkofunkčním autismem, takže pokud něco opravdu nechce, není v lidských silách ho přesvědčit o opaku.

Péče o našeho syna je psychicky i fyzicky hodně náročná. Úlevou je pro nás speciální škola, kde je Matěj moc rád. Doprava do školy je však spojena s velkými náklady. Matěje vozí nejčastěji Charita, přičemž jízda tam i zpět stojí denně 370 korun. Tuto službu využíváme 10 až 13 dní v měsíci. Každý druhý týden vozí syna do školy manžel, aby už tak vysoké náklady nebyly ještě vyšší. Městskou hromadnou dopravou bohužel jezdit nemůžeme. Matěj má za sebou transplantaci ledviny a lékaři nám cestování autobusem důrazně nedoporučují.

Matěje se snažím zapojovat také do volnočasových akcí mimo školu, takže spolupracujeme s organizací Klíč, díky níž se Matěj účastní různých výletů s jinými znevýhodněnými dětmi. Financování těchto aktivit na nás ale klade značné finanční nároky. A společně s výdaji za léky, plenky apod. je pro nás financování dovozu do školy nesmírně náročné. Budeme proto velmi vděční za jakoukoli finanční podporu, která by Matějovi zajistila možnost navštěvovat školu a účastnit se školní docházky jako ostatní děti.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě