Doučování češtiny pro Gábinku

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

doučování českého jazyka (2x týdně)

Obrázek daru
Mgr. Eliška  Kašparová
Patron příběhu

Mgr. Eliška Kašparová

sociální pracovnice

Komentář patrona

Jsem sociální pracovnice a spolupracuji s babičkou, které byla Gabriela britským soudem svěřena do péče. Pomáhám rodině s vyřizováním běžných záležitostí. Gabriela byla odebrána z péče matky pro domácí násilí, společně se svým bratrem byla psychicky i fyzicky týrána. Poté žila v pěstounské péči ve Velké Británii, do České republiky přijela v červnu. Česky umí, přesto však některým slovům nerozumí. Má obtíže v psaní a čtení, nikdy neměla ve škole českou gramatiku, literaturu, sloh. Nyní se snaží adaptovat na české podmínky. Dar v podobě doučování jí pomůže se zvládáním školní výuky a následně s nástupem na učiliště či střední školu. Momentálně je v podstatě cizinkou s českým státní občanstvím.

Společně jsme vybrali
celou částku 2,750 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Babička vypráví příběh svojí vnučky, která žila roky v zahraničí

Čtrnáctiletá Gábinka je má vnučka, která od svých 7 let žila ve Velké Británii. Tam byla odebrána z péče matky a jejího přítele kvůli domácímu násilí. Poté byla v pěstounské péči. Asi po dvou letech, kdy se případ řešil, pak byla svěřena do mé péče.

Nyní pracujeme na tom, abychom ji mohly zapsat do základní školy v Česku. Problém je však v tom, že se Gábi v české škole nikdy nevzdělávala a český jazyk jí dělá potíže. Je také zvyklá na britský vzdělávací systém, který je úplně jiný než ten český. Gábi česky umí – mluví, čte i píše, ale musí na tom neustále pracovat. V češtině si prostě není jistá. Proto bych si moc přála, aby mohla alespoň dvakrát týdně chodit na doučování českého jazyka. Bohužel jí ale soukromého učitele nemohu zaplatit. Proto jsem se obrátila s žádostí o pomoc na Patrona dětí.

Gábince je už 14 let, což je trošku problematický věk. Nebude pro ni jednoduché zvykat si nejen na nové spolužáky, ale vlastně na nové všechno. S tím, jak by se její čeština zlepšovala, by se určitě zvyšovalo její sebevědomí a všechny změny by lépe snášela. A mým přáním je jí tuto těžkou situaci co nejvíce ulehčit.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě