Družina, obědy a školní pomůcky pro Terezku

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

školní obědy, družinu a školní pomůcky na školní rok 2019/2020

Obrázek daru
Bc. Ladislava  Pošvová
Patron příběhu

Bc. Ladislava Pošvová

terénní pracovnice sociálně aktivizační služby

Komentář patrona

Pracuji jako terénní pracovnice sociálně aktivizační služby v organizaci Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. a s prarodiči Terezky spolupracuji od letošního února, kdy jim byla svěřena do péče 3 vnoučata. Prarodiče teď potřebují podporu při komunikaci s úřady a se školou, snažíme se jim také poskytovat emocionální podporu. Děti vídám celkem pravidelně, jsou moc šikovné a citlivé, s prarodiči mají vybudovaný silný a hezký vztah. Babička s dědou si však momentálně nemohou dovolit Terezce financovat školní obědy a družinu. Terezka navíc potřebuje nové školní pomůcky, které jsou vyžadovány školou, jejich pořízení je ale rovněž mimo finanční možnosti prarodičů. Rozhodli se vás proto požádat o finanční příspěvek. Díky vašemu daru bude moci Terezka chodit na obědy a do družiny, čímž získá příležitost budovat sociální vztahy se svými vrstevníky a nebude se cítit vyčleněná z kolektivu. Školní pomůcky jí zase umožní řádně se zapojit do výuky a plnit zadané úkoly.

Společně jsme vybrali
celou částku 6,172 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh Terezky, o kterou pečují její prarodiče

Jedenáctiletá Terezka vyrůstá se svými sourozenci u prarodičů. Babičku s dědou má moc ráda, hodně času u nich s brášky trávila i v době, kdy ještě bydlela s rodiči. Ti se bohužel o své děti nedokázali pořádně postarat, proto prarodiče podali návrh, aby byly děti svěřeny do jejich péče.

Rodina dnes bydlí v bytě 2+1. Žijí jen ze starobních důchodů, přídavků na děti a příspěvku na bydlení. Rodiče by na děti měli platit výživné, to se ale bohužel neděje. Protože je oběma prarodičům přes sedmdesát let, přivýdělky už nejsou v jejich fyzických možnostech, v domácnosti proto chybí finance na úhradu školních obědů, družiny a nezbytných školních pomůcek pro Terezku. Proto se rozhodli požádat o pomoc Patrona dětí.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě