Dvojčatům na rozvoj komunikačních dovedností

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

počítačovou sestavu s tiskárnou a sluchátky; dar zajišťuje Mall.cz

Obrázek daru
Kristýna  Bezděková
Patron příběhu

Kristýna Bezděková

poradkyně rané péče

Komentář patrona

Za Tomem pravidelně dojíždím v rámci sociální služby rané péče. Chlapci byla před pár měsíci diagnostikována porucha autistického spektra, která mimo jiné ovlivňuje jeho komunikační dovednosti. Ty se u něj rodina snaží rozvíjet společně s dovednostmi sociálními. Tom žije se svou maminkou, dvojčetem Týnkou a mladším bráškou. Maminka je samoživitelka, má práci na částečný úvazek a snaží se dělat vše pro to, aby se jejich finanční situace zlepšila. Tatínek dětí s maminkou velmi obtížně spolupracuje, proto je maminka na všechno sama. Kvůli nefungujícímu rodinnému systému tak žije tatínek odděleně od rodiny. Vzhledem k finanční náročnosti návštěv specialistů, kteří podporují zlepšení Tomova a Týnky vývoje, se maminka ocitá bez finančních prostředků nutných k úhradě počítačového setu, který by byl vhodný pro rozvoji komunikačních dovedností dvojčat. Počítačový set, do kterého maminka následně obstará aplikace logopedického charakteru, dětem napomůže rozvíjet a zlepšit jejich verbální schopnosti a dovednosti tak, aby se dokázali dorozumět jak se svým nejbližším okolím, tak i se svými vrstevníky.

Společně jsme vybrali
celou částku 20,485 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh, jak ho napsal osud

Jsem maminkou tří dětí, které nadevše miluji. Tom a Týnka jsou má vymodlená dvojčátka, o dva roky později k nim přibyl ještě Adámek. Tom a Týnka bohužel bojují s různými nemocemi. Tom je autista a epileptik, Týnka má diagnostikovanou těžší formu receptivní dysfázie (jedná se o poruchu vnímání, paměti a rozumění řeči). S oběma se věnujeme různým logopedickým cvičením, se kterými hodně pomáhá i nejmladší syn Adámek. Je to moje sluníčko i velký pomocník. Umí se ale s dvojčaty i pošťuchovat, a to je potom doma veselo.

O své děti se starám sama. I když pracuji, nemohu svým dětem koupit vše, co by pro svůj rozvoj potřebovaly. Teď bych jim ráda pořídila počítač, na kterém by mohly využívat speciální logopedické programy a také tiskárnu, která by sloužila k tisknutí prožitkového deníku a piktogramů. Deník i piktogramy jsou zejména u autistických dětí klíčové při rozvoji komunikace. Je pro mě ale nereálné našetřit dostatek peněz. Pravidelně totiž dětem platím terapeutické pobyty, které nesmírně zatěžují náš rozpočet. Z těchto důvodů proto prosím o pomoc a budu ráda za jakýkoli příspěvek.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě