Dvouletému Filípkovi na hiporehabilitace

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

hiporehabilitace (33 lekcí); dar zajišťuje Kamenitý vrch, z.s.

Obrázek daru
MUDr. Markéta  Janatová
Patron příběhu

MUDr. Markéta Janatová

lékařka/hipoterapeutka

Komentář patrona

Filípek k nám na hiporehabilitaci poprvé přišel v červenci roku 2019. Byl usměvavý a přátelský, na koni ale hodně nejistý. Zvolili jsme proto pouze několikaminutovou jízdu, při které bylo velmi obtížné ho udržet na koni ve správné pozici. Postupně však ztratil ostych, začal si při jízdě broukat a usmívat se, výrazně se zlepšila jeho rovnováha a stabilita sedu. V listopadu 2019 již bez problémů zvládl jízdu v plném časovém rozsahu. Díky hiporehabilitacím je vidět velký pokrok v oblasti motoriky, a to především v lezení, sedu, zpevnění trupu a ve zlepšení rovnováhy v samostatném stoji. Na tomto obrovském úspěchu má zásluhu především samotný Filípek, ale také jeho rodina. Pozitivně na něj rovněž působí další rehabilitace, které pravidelně absolvuje. Aktuálně Filípek potřebuje rehabilitaci zaměřenou zejména na rozvoj řeči a samostatné chůze. Při podpoře vývoje v těchto oblastech je velmi přínosná multisenzorická stimulace a přenos rytmického pohybu koňského hřbetu při terapeutické jízdě. Proto je pravidelná hiporehabilitace v této fázi psychomotorického vývoje jednou z klíčových složek komplexní neurorehabilitace, a já ji jako lékařka velmi doporučuji. Protože si však rodina nemůže další hiporehabilitace dovolit financovat, žádá o příspěvek dárce Patrona dětí.

Společně jsme vybrali
celou částku 9,900 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh Filípka, který se potýká se vzácným onemocněním

Filípek je dvouletý usměvavý chlapeček s Williamsovým syndromem. Ten se vyznačuje chybějícím 7. chromozomem, což způsobuje opožděný psychomotorický vývoj, rozličné zdravotní potíže a mentální retardaci.

Filípkovy problémy začaly už v těhotenství, proto se lékaři rozhodli ho předčasně ukončit. Můj chlapeček tak přišel na svět o něco dřív, zpočátku se ale zdálo, že bude v pořádku. Domů jsme si odnášeli dvoukilové, velice aktivní miminko a těšili se, co hezkého nás čeká. Postupně se však začaly objevovat první komplikace.

Filípek roste výrazně pomaleji než jeho vrstevníci, má problémy s jídlem a alergii na mléčnou bílkovinu, trápí ho srdeční vada a vrozená vada cév, má deformovanou hlavičku, dvě kýly a mnoho dalšího. Aktuálně nejvíce řešíme jeho obtíže se svaly a klouby. Na ty výborně fungují hiporehabilitace (terapie s využitím pohybu koně), díky kterým Filípek posiluje svaly na trupu a rukách a uvolňuje napětí v nožkách. Díky tomu se motoricky posunuje kupředu a dnes už dokáže lézt a chvíli stát. Z toho máme my i samotný Filípek velkou radost. Koně navíc zbožňuje, takže se na každou hiporehabilitaci ohromně těší.

Bohužel pro nás nyní nastalo období, kdy už si nemůžeme dovolit hiporehabilitace platit. Protože o ně však Filípka nechceme připravit (zvláště když vidíme, jak skvěle fungují), prosíme o pomoc vás. Budeme vám vděční za jakýkoli příspěvek.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě