Elektrický vozík pro šikovného Kubu

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

elektrický vozík Flexithrone, dar zajišťuje FLEXiThrone s.r.o.

Obrázek daru
Martina Doležalová
Patron příběhu

Martina Doležalová

rodinná přítelkyně

Komentář patrona

Kubu a jeho maminku jsem poznala v lázních, kde Kuba pracoval na vylepšení svého zdravotního stavu. Je to šikovný a bystrý kluk, který se bohužel musí celý život prát se zdravotním handicapem. Jeho maminka je mu v tomto těžkém boji oporou a snaží se, aby pro něj byl život co nejjednodušší. Vzhledem k tomu, že je samoživitelka, tak to nemá snadné. Kubův stav se zhoršuje a i ona ztrácí sílu. Elektrický vozík by pro něj tedy byl velkým pomocníkem. Kuba by se stal samostatnějším a jeho maminka by měla konečně čas si odpočinout. Myslím si, že si oba pomoc zaslouží.

Společně jsme vybrali
celou částku 73,989 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh Kuby, který trpí vzácným nevyléčitelným onemocněním

Trvalo deset let, než lékaři zjistili, jakou trpí Kuba nemocí. Jedná se o vzácné onemocnění Palizaeus Marzbacher, které je podobné dětské mozkové obrně, a kterým trpí v Čechách jen dvacet pacientů. Je to nervové onemocnění, které nelze vyléčit a díky němuž je Kuba upoután na invalidní vozík.

Kromě potíží s pohybem trpí Kuba třasem rukou a celého těla. Způsobuje to, že se nemůže sám najíst, napít, nebo podepsat. Má také poruchu řeči, a když už se rozmluví, jen slabikuje. Trpí také oční vadou, kvůli které musí nosit silné brýle. Třebaže podstoupil operace i rehabilitace, je odkázán na péči maminky nebo asistentů dvacet čtyři hodin denně.

Přes to všechno je Kuba bystrý a optimistický hoch. Studuje na obchodní škole a přes týden bydlí na internátu. Protože zřídkakdy udrží v ruce tužku, pracuje se speciální klávesnici a s myší. Chce být co nejsamostatnější, ale vzhledem k tomu, že sám nedokáže ovládat ani svůj invalidní vozík, je jeho cesta k samostatnosti trnitá.

Na mechanickém vozíku ho musí tlačit asistent, nebo maminka. Ale kdyby měl elektrický vozík, stal by se mnohem soběstačnějším. Mohl by se pohybovat bez pomoci asistentů a jeho maminka by se při vycházkách mohla procházet po jeho boku. Elektrický vozík je ale opravdu drahý a nepřispívá na něj zdravotní pojišťovna. Kubova maminka ale chce pro svého syna to nejlepší. Rozhodla se tedy požádat o pomoc Patrona dětí a za jakýkoliv příspěvek upřímně děkuje.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě