Elektronické klávesy pro hudebnici Kristýnku

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

elektronické klávesy; dar zajišťuje Muziker.cz

Obrázek daru
Ing. Hana  Smejkalová
Patron příběhu

Ing. Hana Smejkalová

třídní učitelka

Komentář patrona

Kristýnka je moje žačka v základní škole. Má dva mladší sourozence a žije v harmonické, láskyplné, ale sociálně slabší rodině. Doma pomáhá v rámci svých možností s chodem domácnosti a s péčí o mladší sourozence. Kristýnka je všeobecně velmi nadané dítě. Navštěvuje čtyři obory na ZUŠ a ve škole má vynikající výsledky. Velké nadání má zejména v hudební oblasti, v čemž ji rodiče podporují. Aby mohla nadále rozvíjet svůj talent, potřebuje k tomu adekvátní hudební nástroj, který jí rodiče ve své finanční situaci nemohou dopřát.

Společně jsme vybrali
celou částku 7,820 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Kristýnka by ráda pokračovala v tom, co ji ohromně baví

Osmiletá Kristýnka je hudebně nadaná dívka, která studuje na základní umělecké škole. Miluje hudbu a zpěv, v loňském roce pak podlehla hře na elektronické klávesy. Snaží se hrát všude, kde si jí k tomu naskytne příležitost. Doma sice jedny klávesy má, ale ty spíše než hudební nástroj připomínají dětskou hračku. V příštím roce však bude potřebovat pořádné klávesy, na kterých by mohla pravidelně trénovat.

Kristýnka bydlí se svými rodiči a dvěma sourozenci v rodinném domku, kde mají pronajaté první patro. Tatínek pracuje a maminka je v plném invalidním důchodu. Protože jsou odkázáni pouze na jeden příjem, dlouhodobě žijí v nepříznivé finanční situaci. Tatínek s maminkou dokáží poplatit vše potřebné, občas i na nějaký nadstandardní výdaj zbude, nové klávesy si ale dovolit nemohou. Protože se snaží Kristýnku všemožně podporovat a udělají pro ni všechno na světě, rozhodli se požádat o pomoc Patrona dětí. Pomůžeme Kristýnce společně?

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě