Elence a Hynečkovi na rozvoj řeči a komunikace

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

iPad; dar zajišťuje Mall.cz

Obrázek daru
Ivana  Karasová
Patron příběhu

Ivana Karasová

rodinná přítelkyně

Komentář patrona

S maminkou dětí jsme bývalé kolegyně a také blízké přítelkyně. S Hynečkem i Elenkou jsem v častém kontaktu už od jejich narození. Hyneček má těžkou mentální retardaci, vrozenou vývojovou vadu mozku, epilepsii, těžkou koordinační poruchu a svalovou hypotonii. Elenka trpí neurovývojovou poruchou, svalovou hypotonií jako Hyneček, skoliózou, poruchou příjmu potravy a dyslálií (vada řeči). Maminka by svým dětem ráda pořídila iPad, který by Hynečkovi pomohl zejména s komunikací. Elenka by potom využívala různé logopedické programy, které by jí pomáhaly bojovat s vadou řeči. Bohužel se ale jedná o pomůcku, na jejíž pořízení nemá maminka samoživitelka peníze.

Společně jsme vybrali
celou částku 14,153 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh svých nemocných dětí

Jmenuji se Marie a jsem maminkou Elenky (5 let) a Hynečka (2 roky). Obě děti se bohužel potýkají s dlouhodobými zdravotními problémy. Stydlivá a křehká Elenka má skoliózu, neurovývojovou poruchu, trpí svalovou hypotonií, dyslálií (špatná výslovnost jedné nebo více hlásek) a má velké problémy s příjmem potravy. Váží necelých 15,5 kg. Usměvavý Hyneček je na tom o něco hůře. Trpí těžkým vývojovým opožděním, má vrozenou vývojovou vadu mozku, epilepsii, centrální hypotonický syndrom a těžkou koordinační poruchu. I přes časté cvičení a rehabilitace stále nechodí, pouze leze.

S dětmi jezdíme pravidelně do lázní a věnujeme se různým cvičením. Dělám všechno proto, aby byly šťastné a aby se jejich stav nezhoršoval. Takovou rehabilitací za odměnu je pro ně hipoterapie. Hynečkovi koně pomáhají s rovnováhou, Elence zase zmírňují potíže s páteří. Děti ale baví i ergoterapie. Užívají si také dny, kdy s nimi cvičí fyzioterapeuti. Jsou to prostě veselé děti, které si umí užít i ty méně zábavné činnosti.

Nikdy jsem nebyla zastáncem toho, aby děti trávily svůj volný čas u počítače nebo tabletu, svůj názor jsem ale musela přehodnotit. I když má Hyneček klasifikovanou těžkou mentální retardaci, rozhodně se nejedná o dítě, se kterým by se nedalo pracovat. V září jsem s ním docházela na každodenní ergoterapii na Neurorehabilitační kliniku AXON, kde v rámci terapie úspěšně používali iPad. Hyneček je totiž dítě, které u klasických hraček neudrží pozornost, ale práce s iPadem ho nesmírně baví. Je to výborná věc na zrakovou a sluchovou stimulaci. Pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, myšlení a řeč. Je vhodný i pro nejmenší děti a také pro ty, které nejsou schopné používat myš. Dají se do něj nahrát programy pro alternativní komunikaci (což by pomohlo Hynečkovi, který stále nemluví), vzdělávací programy, malování prsty, hry a logopedie (to by bylo skvělé pro Elenku).

Několik aplikací jsme zkoušeli přímo v Axonu, kde nám užívání v praxi předvedly ostatní děti a jejich maminky. Je to věc, která je pro děti za odměnu a zároveň jim dokáže velmi pomoci. Zjistila jsem, že dětem se nejlépe pracuje a cvičí, když si neuvědomují, že cvičí, a iPad je dokáže zaujmout. Bylo by skvělé mít ho doma. Protože se ale o své děti starám sama, není v mých finančních možnostech Elence a Hynečkovi iPad pořídit.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě