Elišce na nové zážitky a zkušenosti

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

vzdělávací pobyt v severním Walesu

Obrázek daru
Ing. Lucie  Černá
Patron příběhu

Ing. Lucie Černá

třídní učitelka

Komentář patrona

Eliška žije pouze se svojí matkou a dvěma sestrami. Otec dětí před deseti lety zemřel. Eliška studuje cestovní ruch a v rámci svého studia by měla příští rok vycestovat na vzdělávací pobyt do severního Walesu. Tento pobyt je zaměřen na zlepšení jazykové vybavenosti a poznávání welšské kultury. Angličtina, stejně jako zeměpis a oblast cestovního ruchu bude předmětem maturitní zkoušky. Matka si ale nemůže dovolit uhradit tento pobyt, a proto jsme se společně obrátily na Patrona dětí.

Společně jsme vybrali
celou částku 8,790 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Příběh šikovné studentky Elišky

Patnáctiletá Eliška studuje obor Cestovní ruch. Na konci tohoto školního roku by měla se svými spolužáky absolvovat studijní pobyt v severním Walesu, kde by se zdokonalila ve svých jazykových schopnostech, poznala novou kulturu a na vlastní kůži zažila to, o čem se zatím jen teoreticky učí. Bohužel ale není v mých finančních možnostech na tento pobyt našetřit. Jsem totiž samoživitelka se 3 dětmi.

Když byly Elišce 3 roky, zemřel jí tatínek. Od té doby jsem na všechno sama. Bylo to těžké, ale mám velké štěstí v tom, že jsou všechny mé dcerky úžasné. Starosti mi však dělá naše finanční situace. Základní potřeby, jako je bydlení, jídlo, věci do školy, dokáži poplatit sama, nadstandard v podobě vzdělávacího pobytu už ale zaplatit nedokážu. Proto jsem se obrátila s prosbou o pomoc na vás.

Pro Elišku je důležité, aby nebyla vyčleněna z třídního kolektivu jen proto, že si něco nemůžeme dovolit. Je v pubertě a prochází si obdobím, kdy hledá své místo na světě. Ví jistě, že se chce cestovnímu ruchu v budoucnu věnovat, a díky času strávenému v cizím prostředí by si vyzkoušela, jaké to pro ni v praxi jednou bude.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě