Ergoterapie a poslechová stimulace pro Kubíka

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

ergoterapii a poslechovou stimulaci; dar zajišťuje Centrum dětské ergoterapie PLAY SI

Obrázek daru
Eudochia  Popescu
Patron příběhu

Eudochia Popescu

asistentka pedagoga

Komentář patrona

Kubík je milý a přátelský chlapec, kterému dělám necelý rok asistentku v mateřské škole. Chová se impulzivně, nemá žádné zábrany, necítí hranice a dělá, co ho napadne. Při řízené činnosti, např. cvičení nebo ostatních aktivitách, musí být stále pod dohledem. Má špatnou jemnou i hrubou motoriku, neudrží rovnováhu a často padá. Je slabý i v grafomotorických a praktických dovednostech (obtíže mu činí samoobsluha, stravování, obsluha na WC). Kubík vyžaduje individuální přístup a speciální metody výuky, osvědčila se ergoterapie v kombinaci s poslechovou stimulací. Protože je však financování těchto terapií pro rodiče náročné, prosí prostřednictvím Patrona dětí o příspěvek.

Celou částku se sice nepodařilo vybrat, s rodinou dítěte jsme ale našli způsob, jak za vybranou částku 5000 Kč pořídit alespoň část daru. Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh svého hyperaktivního synka

Pětiletý Kubík je kluk s ADHD a poruchou pozornosti. Má potíže s jemnou i hrubou motorikou, je impulzivní a občas se s ním těžko spolupracuje. Je hodně aktivní, chvilku neposedí, kvůli obtížím s pohybem však při chůzi i běhu zakopává a padá. Kubík je bohužel zcela bez zábran a postrádá pud sebezáchovy, do všeho se vrhá po hlavě. Při své hyperaktivitě občas ublíží sobě, někdy to schytá i někdo okolo. Ale není to schválně. Kubík je zkrátka neobratný a své jednání nepromýšlí.

Kubíkovy problémy spadají pod diagnózu nerovnoměrného psychomotorického vývoje s narušenými komunikačními a socioemočními schopnostmi. Pravidelně s ním docházím na ergoterapii a poslechovou stimulaci, což je kombinace terapií, která stimuluje jeho řečové centrum a vede k větší samostatnosti a schopnosti zvládat sebeobsluhu. Díky tomu má Kubík naději, že jednou úspěšně zvládne školní docházku, začlení se do společnosti a najde si třeba práci, která ho bude bavit.

Ergoterapie ani poslechová stimulace ale nejsou hrazeny pojišťovnami a my si už v toto chvíli nemůžeme dovolit je financovat. S manželem vychovávám ještě dcerku, péče o Kubíka je navíc opravdu finančně náročná. A tak vás moc prosíme o pomoc. Budeme vám vděční za jakýkoli příspěvek.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě