Ergoterapie pro Andrewa

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

ergoterapii v centru PLAY SI (vstupní vyšetření a 15 terapií)

Obrázek daru
Mgr. Petra  Dvořáková
Patron příběhu

Mgr. Petra Dvořáková

ergoterapeutka

Komentář patrona

Andrew je mým klientem na Klinice dětské rehabilitace FN Motol, kde pracuji jako ergoterapeutka. Andrew má štěstí, že žije ve výborném rodinném zázemí – jeho rodina se snaží všemožně pozitivně ovlivnit jeho stav. Andrew by nyní potřeboval docházet na terapii senzorické integrace, se kterou už má zkušenosti. V raném dětství žil s rodiči v USA, kde s ní pracovali každý den, pod dohledem odborníků. Rodiče by nyní něco podobného chtěli najít i v rámci ČR. Naštěstí objevili centrum PLAY SI, které takové terapie poskytuje. Senzorická integrace je metoda, která pomáhá dětem s poruchou autistického spektra upravit smyslové vnímání do takové míry, aby se mohly zařadit mezi vrstevníky a fungovat v běžném životě. Jedná se však o poměrně nákladnou záležitost.

Společně jsme vybrali
celou částku 16,600 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Tatínek vypráví příběh svého autistického syna

Andrew se narodil v květnu roku 2015. Jeho maminka je Američanka, odtud tedy to cizokrajné jméno. Manželka si velmi brzy všimla, že Andrew není jako ostatní děti, což se záhy potvrdilo. Náš syn totiž trpí poruchou autistického spektra, takže komunikace s ním není vůbec snadná. Navíc bojuje se svalovou ochablostí.

Když byl Andrew ještě opravdu maličký, bydleli jsme v USA. Tam jsme ho vozili na pravidelné ergoterapie, díky nimž se zlepšila jeho schopnost komunikovat i chodit. Po našem přestěhování do Česka jsme okamžitě začali hledat něco podobného i tady.

Andrew podstupuje jednou měsíčně ergoterapii v nemocnici, to je však zoufale málo. Potřebovali bychom pro něj něco mnohem intenzivnějšího. Nedávno jsme objevili centrum PLAY SI, kde se věnují metodě senzorické integrace. Díky ní se u autistických dětí zlepšuje smyslové zpracování vjemů z okolí, čímž se upravuje chování a zlepšuje se proces učení se novým dovednostem. Byli bychom šťastní, kdyby mohl Andrew tuto terapii absolvovat, bohužel je však její financování mimo naše možnosti.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě