Ergoterapie pro Anhelinku

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

ergoterapii (2 hodiny týdně po dobu 6 měsíců); dar zajišťuje Centrum Na Dvorku

Obrázek daru
Bc. Lucie  Královenská
Patron příběhu

Bc. Lucie Královenská

ergoterapeutka

Komentář patrona

Anhelinku jsem poznala na fyzioterapii v Centru na Dvorku, kam docházela ke kolegyni. Když jsem zjistila, jak na tom je, doporučila jsem mamince ergoterapii, která může Anhelince pomoci k větší soběstačnosti a zároveň podpoří její psychomotorický vývoj. Ergoterapie ji rovněž naučí správně vnímat a zpracovávat smyslové vjemy z vlastního těla a bezprostředního okolí. Terapie se zaměří na zlepšení práce s vlastním tělem, nácvik hrubé a jemné motoriky horních končetin a zvládnutí samostatnosti a sebeobsluhy (umět se obléci, najíst se a další běžné činnosti).

Společně jsme vybrali
celou částku 28,800 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Na pomoc Anhelince s rozvojem jejích duševních i pohybových schopností

Anhelinka je pětiletá holčička, která má už od narození řadu zdravotních problémů a opožděný psychomotorický vývoj. Nezvládá tak to, co její vrstevníci. Anhelinka sama nechodí, ale s pomocí pár krůčků udělá. Převážně se však pohybuje lezením po čtyřech. Zatím nemluví a ve všem je plně závislá na péči druhé osoby. Přesto je to velmi pozitivně naladěná holčička, která má obrovský zájem o své okolí. Největší motivací je pro ni její sestra Verunka.

Anhelince pomáhají pravidelné ergoterapie, které se zaměřují na nácvik hrubé a jemné motoriky, podporu soběstačnosti a sebeobsluhy, grafomotorická cvičení a nácvik úchopů ruky. Ergoterapie klade velký důraz na psychomotorický vývoj dítěte, využívá při tom propracovaných metod jako Bobath konceptu, senzomotoriky a dalších.

Ergoterapie bohužel není hrazená pojišťovnou, takže si ji rodina musí platit. Tatínek sice pracuje, ale maminka je doma a plně se stará o Anhelinku. Příjem rodiny tak není velký a na ergoterapie jim už nezbývají peníze.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě