Ergoterapie pro autistického Deniska

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

ergoterapii, zajišťuje Centrum dětské ergoterapie Play SI

Obrázek daru
Mgr. Petra  Dvořáková
Patron příběhu

Mgr. Petra Dvořáková

ergoterapeutka

Komentář patrona

Denise znám z kliniky dětské rehabilitace, kde je sledován pro nerovnoměrný vývoj a atypický autismus. Pracuji na tomto oddělení jako ergoterapeut. Denis má pečující rodinu, jeho maminka se snaží najít postupy a možnosti, jak Deniskovi pomoci. Denisek trpí atypickým autismem, který se pojí s poruchou smyslového zpracování, je přecitlivělý na spoustu podnětů ve svém okolí a z toho důvodu nedosahuje vývojových milníků jako jeho vrstevníci. Jeho začlenění do běžného života je limitováno úzkostmi, které z toho vyplývají.

Doporučila jsem rodině ergoterapii v Centru Play SI. V Play SI používají terapeutickou metodu „senzorická integrace“, která pomáhá optimalizovat smyslové vnímání, vyladit citlivost na podněty a tím zlepšit vývojovou úroveň dítěte a jeho začlenění do běžného života.

Společně jsme vybrali
celou částku 15,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví o svém čtyřletém autistickém Denisovi

Náš syn Denis se narodil v říjnu 2014 jako zdravé dítě. Když si začal hrát s prvními hračkami, vypozorovali jsme, že je jeho chování velmi zvláštní. Vše si dával až před oči a snažil se věci rozhýbat. Někdy jsem měla pocit, že mě vůbec neslyší, když na něj mluvím. Při procházkách venku si začal všímat opakujících se vzorů, například na plotech a dlažbách. Bez hnutí pozoroval otevírání a zavírání dveří a začal si vytvářet rituály - situace, které se musejí vždy opakovat beze změny. Museli jsme chodit stejnou cestou, po stejném chodníku. Dlouho neprojevoval žádné známky radosti, jeho smích jsme viděli jen velmi málo.

V 18 měsících byl Deniskovi diagnostikován autismus. Jako další potíž se u něj projevila obrovská nechuť a vybíravost v jídle. Je velmi přecitlivělý na chutě a vůně jídla a má velmi omezenou stravu. Díky tomu má problémy s funkcí střev a vyprazdňováním. Na podzim roku 2018 mu dětský psychiatr diagnostikoval i poruchu ADHD a opožděný vývoj mozku kvůli nedostatku živin. Paní doktorka na ergoterapii si všimla, že má narušené rovnovážné ústrojí v pravém uchu. Napadá na pravou stranu a má omezený pohyb pravého oka i ruky. Pokud nevidí své ruce, neumí je koordinovat. Denis nechápe emoce, ubližování bere jako hru a nechápe následky. Při sebemenším porušení svých rituálů je velmi agresivní, pláče a není schopný pochopit danou situaci.

Bohužel nemáme v blízkosti nikoho z rodiny, kdo by nám pomohl. Snažíme se s manželem zvládat zaměstnání a složitou péči o Denise sami. Finančně je pro nás ergoterapie nad naše možnosti. Doufáme však, že mu pomůže k lepší koordinaci celého těla. Aby byl náš Denis schopný pořádně udržet tužku v ruce, aby se jednou dokázal sám oblékat, jezdit na odrážedle, aby normálně chodil a nepadal vždy po několika krocích. Aby byl jednou trošku samostatný…

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě