Ergoterapie pro malou Míšu

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

ergoterapii (15x) a terapii pro autisty, dar zajišťují Centrum dětské ergoterapie PlaySI a Centrum terapie autismu

Obrázek daru
Mgr. Petra  Dvořáková
Patron příběhu

Mgr. Petra Dvořáková

ergoterapeutka

Komentář patrona

Míšu znám velmi dobře. S maminkou docházela na ergoterapii na Kliniku dětské rehabilitace v Motole od raného dětství. Zde jí však byla péče z důvodu omezené kapacity ukončena. Dochází od té doby do Centra dětské ergoterapie PlaySI, kde dělá velké pokroky. Zvýšila se jí hmatová citlivost, plánování pohybu i bilaterální koordinace. Nyní je cílem pracovat na zlepšení její emoční regulace a interakce s blízkým okolím. Dále by bylo potřeba přidat nácviky sociálních dovedností v Centru terapie autismu. Další terapie a vyšetření jsou ale finančně náročné a Míšina maminka si je nemůže dovolit zaplatit.

Společně jsme vybrali
celou částku 30,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh své dcery Míši, která se narodila s těžkým kombinovaným postižením

Má čtyř a půl letá dcera Míša se od narození potýká s těžkým kombinovaným postižením. Jedním z jejích hlavních problémů je centrální hypotonický syndrom, což je neurologická porucha, která postihuje svaly a negativně ovlivňuje její psychomotorický vývoj.

Míša dále trpí poruchou příjmu potravy, dobrovolně nechce moc jíst, ani pít. Trvá celé hodiny, než se mi podaří ji nakrmit, ale i tak je její příjem znepokojivě nízký. Dalším značným problémem je její porucha spánku. Míša se budí s pláčem i desetkrát za noc. Nakonec trochu pomohly léky na spaní, ale i tak je Míšin spánek mělký a nekvalitní. Do toho má poruchu autistického spektra, poruchu srážlivosti krve, poruchu pozornosti… Výčet se mi občas zdá nekonečný.

Veškerý čas věnuji péči o Míšu, která je náročná nejen psychicky, protože se musím vypořádávat s jejími zdravotními problémy a emočními výkyvy, ale i finančně. Momentálně jsem bez příjmu, práci bych nedokázala skloubit s péčí o dceru. Příspěvky na péči, bydlení a výživné sotva pokryjí naše běžné potřeby, natož mimořádné výdaje. Třebaže vím, že Míša nikdy nebude kompletně zdravá, věnujeme mnoho času ergoterapii a jiným formám cvičení. Míšiny pokroky mi dodávají velkou naději.

Konkrétně ergoterapie Míše velmi prospívá. Zlepšuje Míšin stav smyslového vnímání a mohla by časem ovlivnit i její příjem potravy. Dále bych jí chtěla dopřát terapii pro autisty, které by jí mohly zlepšit sociální dovednosti a komunikaci v každodenních situacích. Bohužel jsou terapie příliš finančně náročné a nemohu si je dovolit, ačkoliv vím, jak moc je Míša potřebuje. Rozhodla jsem se tedy obrátit se žádostí na Patrona dětí a za jakýkoliv příspěvek jsem moc vděčná.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě