Ergoterapie pro Pavlíka

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

ergoterapii (10 lekcí), která bude probíhat v Centru dětské ergoterapie PLAY SI

Obrázek daru
Mgr. Petra  Dvořáková
Patron příběhu

Mgr. Petra Dvořáková

ergoterapeut

Komentář patrona

Pavlíka znám jako terapeut, který ho má v péči pro jeho koordinační poruchu. Pavlík se potýká s obtížemi při plánování pohybu, je také velmi citlivý na některé druhy podnětů z okolního prostředí. Má potíže zapojit se do hry s dětmi ve školce i na hřišti. Péče jeho rodiny, která ho citlivě podporuje, je obdivuhodná. Maminka Pavlíka se iniciativně snaží zapojovat ho do běžných dětských aktivit, podporovat ho v pohybovém režimu, který je pro něj velmi náročný. Zařídila mu terapie v našem Centru dětské ergoterapie a plní s ním zadané domácí úkoly, které při terapii dostanou. Pavlík potřebuje získat pohybové a smyslové zkušenosti v chráněném prostředí terapeutické místnosti. Je potřeba, aby si pohybové vzory, které nemá zařazeny automaticky jako jiné děti, vyzkoušel a prožil pod terapeutickým dohledem. Tyto zkušenosti pak může použít v běžném prostředí hřiště a školky. Vzhledem k tomu, že si někdy nevěří a má sklon k podceňování se, je nutné, aby získal jistotu a důvěru sám v sebe. Tyto zkušenosti může získat právě při terapii s názvem Senzorická integrace.

Společně jsme vybrali
celou částku 10,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh svého Pavlíka

Hned od narození svého dnes pětiletého synka Pavlíka jsem věděla, že u něj není vše tak, jak má být. Pavlík byl totiž velmi plačtivý a citlivý na doteky. Kolem jeho dvou let mi dětská lékařka doporučila vyšetření u psychologa s tím, že má podezření na dětský autismus. Pavlík totiž vůbec nekomunikoval a měl časté záchvaty vzteku. Na termín vyšetření jsme čekali půl roku. Lékařka Pavlíka dlouho testovala a sledovala, a nakonec vyslovila diagnózu smíšená vývojová dysfázie. To znamená, že má Pavlík narušené řečové centrum v mozku. Není proto schopen komunikovat, i když by moc chtěl. Tato diagnóza byla později doplněna o zvýšenou dotykovou citlivost a sníženou schopnost pohybu.

V době, kdy jsem ještě přesně nevěděla, co mého syna sužuje, jsem ho přihlásila do běžné mateřské školy. Děti ho tam ale vůbec nepřijaly. Po tom, co jsem viděla, jak mu házejí písek do obličeje a jeden chlapec ho drží, aby ho druhý mohl bít, okamžitě jsem Pavlíka přehlásila do jiné školky, kde chodí do logopedické třídy. Tato školka bohužel funguje jen dopoledne, takže jsem musela změnit práci, abych mohla Pavlíka po obědě vyzvedávat.

Pavlíka aktuálně kromě komunikačních problémů trápí také potíže s pohybem. Hodně řešíme pohyb, kdy dochází ke křížení rukou. Pavlík se například nedokáže levou rukou dotknout pravého boku. Mechanicky to musíme dokola a dokola opakovat, aby se dráha pohybu zapsala do mozku. To stejné ho trápí i při chůzi – neumí jít a křížit při tom nohy. Veškerý pohybový vývoj, který u zdravých dětí probíhá automaticky, musím Pavlíka dlouze učit. Učení se pohybu však má svá pravidla a postup. A já jako laik nemohu Pavlíka tímto vývojem provést - mohla bych napáchat více škody než užitku. Je třeba postupovat od základních pohybů a nervových propojení ke složitějším, a to může probíhat jen pod vedením zkušeného ergoterapeuta. Celý proces bych přirovnala k matematice - není možné počítat integrály, pokud neumíme sčítat a násobit.

Snažila jsem se sehnat ergoterapii, kterou by hradila pojišťovna, ale bylo mi řečeno, že mají všude plno. Já ale s terapií nemohu příliš otálet, protože mi lékaři vysvětlili, že nejvíce toho pro Pavlíkův stav mohu udělat teď, kdy je ještě maličký. Jeho vývoj se totiž může kdykoli zastavit. Sama financuji neurovývojovou terapii, masáže, soukromou logopedii a canisterapii. Na ergoterapii už mi ale peníze nezbývají. Proto prosím o příspěvek a pomoc prostřednictvím Patrona dětí.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě