Ergoterapie pro Sofinku

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

individuální ergoterapie v počtu 18 lekcí a 3 bloky skupinového cvičení v Centru dětské ergoterapie PLAY SI

Obrázek daru
Mgr. Petra  Dvořáková
Patron příběhu

Mgr. Petra Dvořáková

ergoterapeutka

Komentář patrona

Sofinka je sedmiletá šikovná holčička, kterou jsem poznala na Klinice dětské rehabilitace v FN Motol, kde navštěvovala ergoterapii. Sofinka má obtíže v oblasti smyslového procesování, což znamená, že její smysly dobře nepropojují informace z okolí, takže má problém s koordinací pohybu, s řečí a s plánováním nových dovedností. Tyto problémy ovlivňují její fungování v každodenním životě. Smyslové vnímání se dá velmi dobře ovlivnit a rozvíjet v terapeutické metodě Senzorické integrace, což je vědecky ověřená metoda a probíhá v Centru dětské ergoterapie PLAY SI. A protože si rodiče teď nemohou dovolit její financování, prosí o pomoc vás.

Společně jsme vybrali
celou částku 30,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Maminka vypráví příběh své Sofinky, která se pere s vývojovou dysfázií

Sedmiletá Sofinka se narodila dříve, než se očekávalo. Putovala proto rovnou do inkubátoru, kde hezky prospívala, takže jsem si ji o několik dní později mohla odvézt domů. Tam už na nás čekal manžel a její o dva roky starší sestřička.

Prvotní radost z toho, že Sofinka dřívější příchod na svět zvládla, ale záhy vystřídal strach. Už v prvním roce jejího života nám totiž bylo jasné, že je vývoj naší dcerky oproti jejím vrstevníkům opožděný. Sofinka výrazně zaostávala v rozvoji hrubé i jemné motoriky, prvních krůčků se odvážila až ve 20. měsíci a dodnes má potíže s rovnováhou. Pravidelně s ní proto chodíme na fyzioterapii, jezdíme na intenzivní rehabilitační pobyty a zaměřujeme se na grafomotoriku. Vyzkoušeli jsme také kraniosakrální terapii.

Naše dcerka prošla řadou různých vyšetření, a to u nás i v zahraničí, přesto trvalo poměrně dlouho, než někdo přesně pojmenoval, co se jí to vlastně děje. Dnes už víme, že bojuje s vývojovou dysfázií, která se projevuje zejména v řeči. Ještě ve třech letech totiž vůbec nemluvila. Začali jsme s ní proto navštěvovat logopedku i ergoterapeutku, v čemž pokračujeme dodnes. Od té doby se v mluvení dost zlepšila, stále je jí však špatně rozumět. Nejvíce to pociťuje na hřišti, kde si s ní děti nechtějí hrát, protože jí nerozumí. A to naši společenskou holčičku dost trápí.

Kvůli svému řečovému deficitu Sofinka nemůže chodit do běžné školy, naštěstí jsme ale objevili logopedickou školu, kde se učí podle individuálního plánu. Chodí také do kroužku baletu a začala s jógou pro děti, protože je důležité, aby se věnovala činnostem, které pomohou zlepšit její koordinaci. Letos se rovněž naučila plavat a jezdit na kole, z čehož máme velkou radost.

A proč tohle všechno vlastně píšu? Aby se naše Sofinka dále rozvíjela, je potřeba neustálého rehabilitování, cvičení a logopedického trénování. Z dosavadní zkušenosti víme, že tím, co jí ve vývoji pomáhá nejvíc, jsou ergoterapie, proto bychom v nich chtěli pokračovat. Sofinka má svoji ergoterapeutku moc ráda a vždy se snaží poctivě plnit všechny zadané úkoly. Pozitivní účinky ergoterapie se projevují v tom, že je Sofinka čím dál samostatnější, a to jak v sebeobsluze (jídlo, hygiena apod.), tak i ve hře.

Hodiny ergoterapie bohužel nejsou levnou záležitostí, zvláště když k tomu hradíme řadu dalších terapií a cvičení. Proto jsme se s manželem rozhodli požádat o pomoc s dalším financováním ergoterapií Patrona dětí. Předem moc děkujeme.

P. S. Jméno dítěte v příběhu bylo změněno. Děkujeme za pochopení.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě