Handbike pro vášnivou sportovkyni Marušku

Obrázek příběhu
Přispívali jste na

handbike (ruční kolo); dar zajišťuje nezisková organizace Černí koně, z.s.

Obrázek daru
Tomáš  Pouch
Patron příběhu

Tomáš Pouch

předseda NNO Černí koně, z.s.

Komentář patrona

S maminkou a její dcerou Marií jsem se poprvé setkal v září roku 2017 na akci Sporťáček v Ostravě, a od té doby jsme v kontaktu. V květnu tohoto roku jsme se setkali na naší akci ve Vítkovicích u Světa techniky, kde si Maruška poprvé vyzkoušela handbike. Maruška se s maminkou účastní mnoha sportovních a společenských akcí, žijí aktivní život, ale s omezeními, které její postižení přináší. Velice se mi líbí přístup rodičů k nesnázím, které handicap jejich dítěte způsobuje. Svoboda pohybu je pro malou Marušku důležitým prvkem v dalším fyzickém i psychickém vývoji. Ruční kolo jí umožní objevovat svět a účastnit se venkovních aktivit s dalšími dětmi. Handbike je také výbornou rehabilitační pomůckou. Zábavnou formou totiž dochází k posílení paží i svalů trupu, což Marušce usnadní budoucí samostatný pohyb.

Společně jsme vybrali
celou částku 50,000 Kč

Děkujeme všem!

Sdílet příběh:

Aby mohla být Maruška i nadále aktivní

Jsem maminkou devítileté Marušky, která trpí dětskou mozkovou obrnou – spastickou kvadruparézou. Jedná se o nejtěžší formu DMO, kdy má moje dcerka postiženy všechny končetiny. Ruce jsou ale naštěstí relativně funkční.

Marušku se i přes její znevýhodnění snažíme co nejvíce zapojovat do našich běžných aktivit. Velmi rádi chodíme do hor, jezdíme na kole a společně běháme. Marušku zatím vozíme na speciálním kole, na němž s námi také absolvovala několik závodů. Z každé naší rodinné medaile má vždy velkou radost. Protože nám ale povyrostla, příští rok už se bohužel do kola nevejde.

Proto jsem si dovolila oslovit Patrona dětí s žádostí o finanční dar na handbike (ruční kolo). Bez něj by se totiž Maruška už nemohla zúčastňovat dalších závodů. A bylo by jí moc líto, že už nevybojuje žádné další medaile. Mnohem důležitější je ale samozřejmě to, aby naše dcera zůstala aktivní. A k tomu jí může dopomoci právě handbike. Děkujeme všem, kteří pomáhají.

Na pomoc dětem putuje vždy 100 %
částky, kterou darujete.

Aktuálně čekají na vaši pomoc

Vyberte kraj na mapě